Nieuws

Van 30 mei tot en met 2 juni 2023 nam VLUHR-i, samen met 25 vertegenwoordigers van 10 Vlaamse hogeronderwijsinstellingen, deel aan de jaarlijkse NAFSA conferentie. Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van NAFSA als organisatie, die dus even oud is als het Fulbright programma, ging de conferentie door in Washington, DC.

Tot zijn grote spijt moest algemeen directeur Stijn Coenen op het laatste moment verstek laten gaan voor deze misse naar Senegal van 21 tot 25 mei 2023. Issa Gavage, student Automotive Management aan Thomas More, die de algemeen directeur zou vergezellen stond er dus plots alleen voor als ambassadeur van zijn hogeschool. Hij was bovendien de jongste deelnemer en de enige student in een Belgische delegatie van zo’n 350 ministers, ambassadeurs, academici en bedrijfsleiders uit diverse sectoren.

Van 21-25 mei 2023 vond een Belgische Economische Missie plaats naar Senegal, onder leiding van HKH Prinses Astrid. De missie kon op ruime belangstelling rekenen, niet alleen vanuit de economische wereld – met de aanwezigheid van meer dan 300 bedrijven, maar ook vanuit de academische wereld. De Universiteit Gent nam deel aan deze missie en maakte van de gelegenheid gebruik om samenwerking in Senegal te versterken, niet enkel met academische partners, maar ook met de private sector, NGOs en internationale organisaties.

In maart, april en mei organiseert VLUHR-i de selecties van de beurzenprogramma's van Brains on the Move. Na de bekendmaking van de resultaten van het Priority Country Programme, The Washington Center, de Zomercampussen en Gezamenlijke opleidingen zijn nu ook de resultaten van Master Mind Scholarships en ASEM WPP gekend.

Op uitnodiging van de President van de Zuid-Afrikaanse Republiek, Z.E. Cyril Ramaphosa, brachten Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin een staatsbezoek aan Zuid-Afrika van woensdag 22 tot en met maandag 27 maart 2023. Ons vorstenpaar werd vergezeld door een bedrijfs- en academische delegatie, waar 4 Vlaamse rectoren en 5 algemeen directeurs deel van uitmaakten.

In maart, april en mei organiseerde VLUHR-i de selecties van de beurzenprogramma's van Brains on the Move. Voor het Priority Country Programme, The Washington Center, de Zomercampussen en Gezamenlijke opleidingen zijn de resultaten reeds gekend. De resultaten van ASEM Work Placement Programme en Master Mind Scholarship zullen bekend gemaakt worden in de nieuwsbrief van juni 2023.

De Vlaamse overheid biedt met het Flanders Trainee Programme (FTP) beurzen aan voor stages bij een multilaterale organisatie. Voor het academiejaar 2023-2024 reserveert het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) budget voor studenten die minimum 2 en maximum 6 maanden stage willen lopen bij OESO, UNESCO, UNWTO of FAO. In het kader van deze actie ondertekende VLUHR ook een Memorandum of Understanding met OESO.

Op 22 mei 2023 opende VLUHR-i een oproep voor het indienen van aanvragen voor stages in het eerste semester van het academiejaar 2023-2024. De betrokken contactpersonen van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen ontvingen de oproep ook via mail en kregen toegang tot het online registratieformulier vanaf 22 mei om 14 uur. De reden daarvoor is dat de beurzen worden toegekend op basis van het first come, first served principe. Snel zijn is dus de boodschap!

In februari 2023 diende VLUHR-i een financierings-aanvraag in bij EPOS voor Flanders Traineeship Platform. Flanders Traineeship Platform is het consortium van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen voor stage na afstuderen. Op vrijdag 5 mei 2023 ontving VLUHR-i het goede nieuws dat de aanvraag voor het Erasmus+ KA131 project – call 2023 goedgekeurd werd voor 205 mobiliteiten.

Het Vlaams hoger onderwijs trekt steeds meer internationale studenten aan. Het World@School project brengt internationale studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen in contact met lagere en/of middelbare scholen. Op die manier kunnen de internationale studenten Vlaanderen beter leren kennen. Voor de scholen is het dan weer een gelegenheid om aan internationalisering@home te doen, en dit geheel gratis, want de student krijgt namelijk een vergoeding van VLUHR-i, dankzij de steun van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Op 19 december 2022 werd het Ministerieel Besluit Brains on the Move ondertekend door minister Ben Weyts. Met dit MB wordt de jaarlijkse subsidie voor het actieplan Mobiliteit aan VLUHR toegekend. Net zoals vorig jaar bedraagt het totale budget 4.080.000 euro. Het VLUHR-i team kan de verschillende beursoproepen dus nog net voor de feestdagen bekendmaken aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Het Flanders Trainee Programme (FTP) biedt beurzen aan voor stages in multilaterale organisaties. Enkele van deze organisaties vragen dat de stagiairs een preselectie doorlopen hebben voor de uiteindelijke toekenning van de stageplaats. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) heeft VLUHR-i gevraagd om deze preselectie uit te voeren. Bij deze wordt de oproep gelanceerd voor stages bij OESO, UNESCO, UNWTO of FAO.

20 december 2022

Op dinsdagavond, 25 oktober organiseerde VLUHR-i een Student Welcome Event voor de inkomende internationale studenten die geselecteerd werden voor een beurs van Brains on the Move. Het evenement werd enkele jaren geleden gelanceerd als kick-off voor World@School. Dat is nog steeds het uitgangspunt, maar het is ook zoveel meer geworden. Na enkele (gedeeltelijk) online edities, kon het event dit jaar weer fysiek doorgaan, wat voor het VLUHR-i team een gelegenheid was om de inkomende studenten die een Master Mind of Priority Country Programme beurs krijgen in levenden lijve te ontmoeten.

Slow travelling sprak me altijd al aan, het landschap zien veranderen naarmate je afstand overbrugt. Je ontmoet mensen, ziet de verschillende lagen van een stad wanneer je binnenrijdt, kampeert op plaatsen waar maar weinig mensen komen. Ik heb geen haast.