Brains on the Move: Selectieresultaten van het academiejaar 2022-2023 (deel 2)

30 juni 2022

Selectieresultaten: ASEM Work Placement Programme

In mei 2022 lanceerde VLUHR-i een oproep voor indiening van aanvragen voor stages in het eerste semester van het academiejaar 2022-2023.

Vanaf dit jaar konden bij de oproep in mei 2022 ook aanvragen voor stagemobiliteiten tijdens het tweede semester van 2022-2023 worden ingediend. Om voorrang te geven aan de dossiers voor het eerste semester, werd de afspraak gemaakt dat de stages voor het tweede semester pas konden toegekend worden vanaf 16 juni 2022 en enkel indien er nog budget was.

Er werden 30 dossiers ingediend. Op basis van first come, first served werden 20 beurzen toegekend voor het eerste semester. Na 16 juni werden nog 6 beurzen toegekend voor het tweede semester.

Selectieresultaten: Master Mind Scholarships

De subsidie van het Master Mind Scholarship programme wordt in het kader van de studentenmobiliteit besteed aan de toekenning van beurzen aan buitenlandse topstudenten die in het academiejaar 2022-2023 en, in het geval van tweejarige masterprogramma’s, in 2023-2024, een masteropleiding komen volgen aan een Vlaamse universiteit of hogeschool (kunstopleidingen). Het beursbedrag bedraagt € 8.400 per jaar.

VLUHR-i lanceert een oproep in december 2021. VLUHR organiseert in mei 2022 de selecties in samenwerking met het Departement Onderwijs en Vorming. Er worden 95 dossiers ingediend waarvan er 87 ontvankelijk bevonden worden. Er worden 30 dossiers geselecteerd voor een Master Mind Scholarship 2022-2023, rekening houdend met de voorbehouden beurzen voor studenten uit de VS, Mexico, Japan en Palestina. De eerstereservekandidaten worden gerangschikt (in geval van ex aequos), maar de jury benadrukt de hoge kwaliteit van alle ingediende dossiers, bijgevolg mogen alle voorgedragen kandidaten die niet meteen geselecteerd werden, wel op de reservelijst blijven staan. Indien nodig, zullen ook de volgende reservekandidaten met ex aequos gerangschikt worden in samenspraak met het Departement Onderwijs en Vorming.

Gerelateerd nieuws

Op 19 december 2022 werd het Ministerieel Besluit Brains on the Move ondertekend door minister Ben Weyts. Met dit MB wordt de jaarlijkse subsidie voor het actieplan Mobiliteit aan VLUHR toegekend. Net zoals vorig jaar bedraagt het totale budget 4.080.000 euro. Het VLUHR-i team kan de verschillende beursoproepen dus nog net voor de feestdagen bekendmaken aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Het Flanders Trainee Programme (FTP) biedt beurzen aan voor stages in multilaterale organisaties. Enkele van deze organisaties vragen dat de stagiairs een preselectie doorlopen hebben voor de uiteindelijke toekenning van de stageplaats. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) heeft VLUHR-i gevraagd om deze preselectie uit te voeren. Bij deze wordt de oproep gelanceerd voor stages bij OESO, UNESCO, UNWTO of FAO.