Brains on the Move: Selectieresultaten van het academiejaar 2022-2023 (deel 2)

30 juni 2022

Selectieresultaten: ASEM Work Placement Programme

In mei 2022 lanceerde VLUHR-i een oproep voor indiening van aanvragen voor stages in het eerste semester van het academiejaar 2022-2023.

Vanaf dit jaar konden bij de oproep in mei 2022 ook aanvragen voor stagemobiliteiten tijdens het tweede semester van 2022-2023 worden ingediend. Om voorrang te geven aan de dossiers voor het eerste semester, werd de afspraak gemaakt dat de stages voor het tweede semester pas konden toegekend worden vanaf 16 juni 2022 en enkel indien er nog budget was.

Er werden 30 dossiers ingediend. Op basis van first come, first served werden 20 beurzen toegekend voor het eerste semester. Na 16 juni werden nog 6 beurzen toegekend voor het tweede semester.

Selectieresultaten: Master Mind Scholarships

De subsidie van het Master Mind Scholarship programme wordt in het kader van de studentenmobiliteit besteed aan de toekenning van beurzen aan buitenlandse topstudenten die in het academiejaar 2022-2023 en, in het geval van tweejarige masterprogramma’s, in 2023-2024, een masteropleiding komen volgen aan een Vlaamse universiteit of hogeschool (kunstopleidingen). Het beursbedrag bedraagt € 8.400 per jaar.

VLUHR-i lanceert een oproep in december 2021. VLUHR organiseert in mei 2022 de selecties in samenwerking met het Departement Onderwijs en Vorming. Er worden 95 dossiers ingediend waarvan er 87 ontvankelijk bevonden worden. Er worden 30 dossiers geselecteerd voor een Master Mind Scholarship 2022-2023, rekening houdend met de voorbehouden beurzen voor studenten uit de VS, Mexico, Japan en Palestina. De eerstereservekandidaten worden gerangschikt (in geval van ex aequos), maar de jury benadrukt de hoge kwaliteit van alle ingediende dossiers, bijgevolg mogen alle voorgedragen kandidaten die niet meteen geselecteerd werden, wel op de reservelijst blijven staan. Indien nodig, zullen ook de volgende reservekandidaten met ex aequos gerangschikt worden in samenspraak met het Departement Onderwijs en Vorming.

Gerelateerd nieuws

Op uitnodiging van de President van de Zuid-Afrikaanse Republiek, Z.E. Cyril Ramaphosa, brachten Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin een staatsbezoek aan Zuid-Afrika van woensdag 22 tot en met maandag 27 maart 2023. Ons vorstenpaar werd vergezeld door een bedrijfs- en academische delegatie, waar 4 Vlaamse rectoren en 5 algemeen directeurs deel van uitmaakten.

In maart, april en mei organiseerde VLUHR-i de selecties van de beurzenprogramma's van Brains on the Move. Voor het Priority Country Programme, The Washington Center, de Zomercampussen en Gezamenlijke opleidingen zijn de resultaten reeds gekend. De resultaten van ASEM Work Placement Programme en Master Mind Scholarship zullen bekend gemaakt worden in de nieuwsbrief van juni 2023.