ASEM WPP

Het ASEM Work Placement Programme (ASEM WPP) maakt stage-uitwisseling mogelijk tussen Europa en Azië.

Beschrijving

Het ASEM Work Placement Programme (ASEM WPP) wil het uitwisselen van talent tussen Europa en Azië promoten door studenten van Vlaamse hogeronderwijsinstellingen een beurs toe te kennen om stage te lopen in een reeks Aziatische landen. Vlaamse studenten kunnen kiezen voor één van volgende bestemmingen: Bangladesh, Brunei, Cambodia, China, India, Indonesië, Japan, Kazachstan, Korea, Laos, Maleisië, Mongolië, Myanmar, Pakistan, Filipijnen, Singapore, Thailand, Vietnam.

Ontvankelijkheidscriteria

Om in aanmerking te komen voor een beurs moeten minstens volgende criteria worden vervuld:

 • Studenten uit alle studiegebieden mogen de beurs aanvragen;
 • Studenten van alle nationaliteiten mogen de beurs aanvragen;
 • Studenten moeten minstens één jaar aan het hoger onderwijs afgerond hebben en 60 studiepunten verworven hebben;
 • De stage moet deel uitmaken van het curriculum van de student en erkend worden door de thuisinstelling door middel van credits;
 • De stage moet vastgelegd worden in een stage-overeenkomst tussen de student, de thuisinstelling en de stage-organisatie;
 • Studenten moeten beschikken over een bewijs van voldoende kennis van het Engels op één van onderstaande manieren:
  • Een attest opgesteld door de thuisinstelling waarin vermeldt staat dat de student beschikt over het niveau B2 in de Engelse taal.
  • Engelse test
   • een score van minstens 80 op de TOEFL test;
   • een score van minstens 6 op de IELTS test;
   • een B2 level op het Certificate in Advanced English;
   • een gelijkaardig resultaat in een andere officiële test, erkend door de thuisinstelling.

Let op: bovenop de algemene criteria van het programma kan het land van bestemming eventueel ook zijn bijkomende toelatingscriteria hanteren.

Modaliteiten

 • De stageduur bedraagt minimum één maand en maximum zes maanden.
 • Na afloop van de stage moeten een evaluatiedocument en een stageverslag ingediend worden. Hiervoor worden de nodige sjablonen beschikbaar gesteld.
 • Een beursbedrag bedraagt €700 per maand.
 • Een bedrag voor de reiskosten dat afhankelijk is van de afstand tussen België en het gastland.
 • Studenten die op het moment van de aanvraag kunnen aantonen dat ze deel uitmaken van één van de ondervertegenwoordigde groepen, ontvangen een extra toelage van €200 per maand.

Aanvraag en selectie

Er worden twee oproepen per jaar gelanceerd voor het ASEM WPP beursprogramma:

 • Bij de oproep in de lente kan je een beurs aanvragen voor een stagemobiliteit in het eerste semester van het academiejaar nadien;
 • Bij de oproep in de herfst kan je een beurs aanvragen voor een stagemobiliteit in het tweede semester van hetzelfde academiejaar.

De hogeronderwijsinstelling ontvangt de studentenaanvragen en voert vervolgens zelf de preselectie en inhoudelijke goedkeuring van de stage uit.

De overige stappen die de studenten moeten uitvoeren, staan op de Students on the Move-website.

Meer vragen? Contacteer het VLUHR-i secretariaat.