Over ons

Wilt u meer te weten komen over ons? Ontdek hier onze structuur en onze opdracht. Onderaan kan u ook de individuele contactgegevens van de medewerkers uit ons team terugvinden.

Onze structuur

De Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, afgekort VLUHR, is conform de onderwijsdecreten gezamenlijk opgericht door alle Vlaamse spelers in het Hoger Onderwijs. De leden zijn de vijf universiteiten verenigd in de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de 13 hogescholen verenigd in de Vlaamse Hogescholenraad.

De nieuwe superkoepel speelt in op de evolutie in het onderwijsbeleid waarin universiteiten en hogescholen op een complementaire wijze de academische en professionele opleidingen uitbouwen. De nieuwe VLUHR koepel treedt dus niet op als vervanger van de bestaande koepels maar oefent in hun verlengde de taken uit die in de Vlaamse hoger onderwijsruimte gezamenlijk worden opgenomen over universiteiten en hogescholen heen, daarin begeleid door hun associaties.

VLUHR International bestaat uit een team van beleidsadviseurs en administratief medewerkers, aangestuurd door de secretarissen-generaal van VLIR en Vlaamse Hogescholenraad en onder supervisie van het Bestuurscomité internationalisering, waarin vertegenwoordigers van de universiteiten en hogescholen zetelen. Het Bestuurscomité wordt in haar taken gemandateerd door de Raad van Bestuur van de VLUHR.

Gang van een kantoorgebouw

Onze opdracht

VLUHR International heeft als missie het internationaliseringsproces van het Vlaams hoger onderwijs te ondersteunen. Complementair aan de activiteiten van de individuele hogeronderwijsinstellingen, treedt VLUHR International overkoepelend op via instellings-overschrijdende initiatieven, met als voornaamste pijlers de internationale marketing en promotie van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen, een optimale en efficiënte ondersteuning van studenten- en stafmobiliteit en de creatie van een kennis- en expertisenetwerk van internationalisering in het hoger onderwijs.

VLUHR International vormt de brug tussen de instellingen en de overheid en positioneert zich daarnaast op het Europese en internationale veld om ook op deze fora ideeën te toetsen en te realiseren.

Collega's samen aan het werk

Onze pijlers

Studente draagt boeken onder de arm

Internationale marketing en promotie van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen

VLUHR-i ontwikkelt en realiseert een impactvolle gezamenlijke internationale marketing en promotie van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen als state-of-the-art studie- en kennisbestemming. Kom hier te weten hoe we dit doen.

Lees meer
Student kijkt naar de bergen en de wolken

Optimale en efficiënte ondersteuning van studenten- en stafmobiliteit

Het verwerven van internationale en interculturele competenties wordt steeds belangrijker voor de ontwikkeling van studenten aan de hogeronderwijsinstellingen. Mobiliteit is daartoe één van de belangrijkste middelen.

Lees meer
Wapperende internationale vlaggen

Kennis- en expertisenetwerk over internationalisering in het hoger onderwijs

VLUHR-i wil een kennis- en netwerkplatform zijn voor alle internationaliseringsprofessionals binnen de hogeronderwijsinstellingen. Lees hier hoe we kennis en expertise over internationalisering in het hoger onderwijs delen.

Lees meer

Ontdek ons team

Koen Verlaeckt
Secretaris-generaal
Lieve Coninx
Beleidsadviseur internationalisering
 • Uitgaande en inkomende zendingen
 • Lerende netwerken
 • Bestuurscomité internationalisering
 • DPO
Renilde Knevels
Beleidsadviseur internationalisering
 • Beurzenprogramma's
 • Promotie van Vlaanderen en Brussel als studiebestemming
 • Internationale netwerken
Chantal De Keersmaecker
Dossierbeheerder
 • ASEM Work Placement Programme
 • Generieke Beurzen
 • Priority Country Programme
 • The Washington Center
Alicia Decoster
Administratief medewerker
 • Hogeronderwijsbeurzen
 • Branding en communicatie
 • Zomercampussen
 • Gezamenlijke opleidingen
 • Bilaterale samenwerkingen
Yvana Ceyssens
Administratief medewerker
 • Master Mind Scholarships
 • Erasmus+ Stage na afstuderen
 • World@School