Internationale marketing en promotie van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen

Internationale marketing en promotie met impact veronderstelt een nauwe samenwerking met de Vlaamse overheid en de Vlaamse, federale en buitenlandse diplomatieke spelers in ons land. Het omvat bijgevolg ook activiteiten in opdracht van de Vlaamse overheid, waarvan de financiële voorwaarden zijn vastgelegd in een regerings- of ministeriële beslissing. We onderscheiden vier sub-taken die onder internationale marketing en promotie van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen vallen, maar ook nauw met elkaar verbonden zijn: branding & communicatie, hogeronderwijsbeurzen, databeheer en officiële zendingen.

Branding & communicatie

Een gemeenschappelijke marketing en promotie van de hogeronderwijsinstellingen met een sterke, internationaal herkende merknaam verhoogt niet alleen de visibiliteit van onze Vlaamse universiteiten en hogescholen, door de kwaliteit van ons onderwijs internationaal uit te dragen versterken we in één beweging ook de merken “Vlaanderen” en “Brussel” als studie- en kennisregio. Hiervoor werd het project en merk “Study in Flanders” in het leven geroepen, met een gloednieuw logo, een leuke huisstijl én een handige website.

Logo Study in Flanders

Hogeronderwijsbeurzen

Om het Vlaams hoger onderwijs internationaal op de kaart te zetten, neemt VLUHR-i deel aan internationale hogeronderwijsbeurzen onder de vlag Study in Flanders. Wij ondersteunen en coördineren de deelname van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen aan de internationale netwerkbeurzen APAIE, NAFSA en EAIE.

Anderzijds promoten wij Vlaanderen en Brussel als studiebestemming op internationale rekruteringsbeurzen van Japan tot Mexico.

Study in Flanders beursstand

Databeheer

Het VLUHR-i team voorziet de Vlaamse overheid in het algemeen, maar het departement Buitenlandse Zaken in het bijzonder, vraag-gestuurd van relevante data over internationalisering in het hoger onderwijs.

VLUHR-i neemt tevens deel aan de jaarlijkse Diplomatieke dagen waarop alle ambassadeurs, consuls-generaal en permanente vertegenwoordigers bij de internationale instellingen in Brussel zijn om de Belgische diplomatie te bespreken en hun relaties met de politieke, zaken- en academische wereld in België te verstevigen. VLUHR-i neemt ook actief deel aan de briefings van vertrekkende diplomatieke posthoofden van de FOD Buitenlandse Zaken. Voor deze dossiers, alsook voor officiële uitgaande en inkomende zendingen, maakt het team landenfiches met relevante hogeronderwijs-data op.

Data op computerscherm

Officiële zendingen

VLUHR-i coördineert het academische luik van uitgaande staatsbezoeken en ondersteunt de rectoren, algemeen directeurs en secretarissen-generaal van de Vlaamse kennisinstellingen bij hun deelname aan deze missies. De bedoeling is om de betrokkenheid van de universiteiten en hogescholen te verhogen en de impact te maximaliseren.

VLUHR-i informeert de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen over officiële inkomende en uitgaande zendingen (prinselijke en economische missies) en ondersteunt hen waar mogelijk voor deelname en door coördinatie van inkomende officiële delegaties.

Staatsbezoek Luxemburg 2019