Kennis- en expertisenetwerk over internationalisering in het hoger onderwijs

VLUHR-i heeft als doel zich te ontwikkelen als kennispunt m.b.t. internationale ontwikkelingen in het hoger onderwijs en is het aanspreekpunt wat betreft internationale thema’s voor zowel de Vlaamse hogescholen en universiteiten, als nationale en internationale partners en overheden. Door in te zetten op een gezamenlijk internationaal hogeronderwijsbeleid, versterkt ons team de internationale top-positie van het Vlaams hoger onderwijs en de internationale samenwerking van onze instellingen. Om deze doelstellingen te realiseren doet VLUHR-i aan benchmarking, actieve netwerking en internationale vertegenwoordiging.

Belanghebbendenmanagement

VLUHR-i bouwt en onderhoudt op professionele wijze contacten met alle relevante stakeholders inzake internationalisering, zoals nationale en internationale beleidsmakers, partnernetwerken, ministeries en ambassades. Internationalisering en het beleid daarrond wordt immers beschouwd als een fundamentele component van het hoger onderwijs waarbij zowel academisch en administratief personeel, als alumni en het werkveld actief betrokken zijn.

Illustratie van mensen in connectie met elkaar

Uitbouw kennis- en expertisenetwerk

Om een optimale dienstverlening inzake internationalisering te kunnen bieden draagt VLUHR-i bij aan de vorming van medewerkers van universiteiten en hogescholen die dagelijks met internationaliseringsopdrachten belast zijn.

Collega's in vergaderruimte