Brains on the Move: Selectieresultaten van het academiejaar 2023-2024

22 mei 2023

Selectieresultaten: Priority Country Programme

Het Priority Country Programme (PCP) heeft als doel de studentenmobiliteit tussen Vlaanderen en de volgende prioritaire landen te promoten: Brazilië, Chili, Japan, Mexico, Marokko, Zuid – Afrika, Turkije en de Verenigde Staten van Amerika. Niet enkel uitgaande mobiliteit vanuit Vlaanderen is mogelijk maar ook duo-uitwisselingen tussen Vlaanderen en de prioritaire landen. Bij een duo-uitwisseling gaat de Vlaamse student naar het prioritaire land en de student uit het prioritaire land komt dan naar Vlaanderen.

VLUHR-i lanceerde een oproep in december 2022. Voor het academiejaar 2023-2024 werden 275 dossiers ingediend, waaronder 16 duo-dossiers. De selectiecommissie kende inmiddels 125 beurzen toe, waaronder 14 beurzen voor duo-dossiers. 32 van de 118 geselecteerde Vlaamse studenten komen uit ondervertegenwoordigde groepen. Dat is 27,1 % van de geselecteerde dossiers.

Selectieresultaten: The Washington Center

The Washington Center is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen (www.twc.edu). Het Departement Onderwijs en Vorming stelt beurzen beschikbaar voor Vlaamse studenten die gedurende één semester van het academiejaar 2023-2024 stage willen lopen bij internationale organisaties of bedrijven in Washington.

VLUHR-i lanceerde hiervoor een oproep in december 2022. De selectiecommissie kende 10 beurzen toe. 4 studenten gaan in het 1ste semester naar Washington, 6 studenten in het 2de semester. 3 van de 10 geselecteerde studenten komen uit ondervertegenwoordigde groepen, wat overeenkomt met 30% van de geselecteerde dossiers.

Selectieresultaten: Zomercampussen

Net als in de voorbije jaren kent de Vlaamse overheid (Departement Onderwijs en Vorming) een financiering toe aan verschillende zomercampussen, georganiseerd aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. Het programma is gericht op Vlaamse en buitenlandse studenten en dient in opzet en organisatie aan te sluiten bij initiatieven in het kader van internationalisation@home en het verwerven van internationale en interculturele competenties.

Deze twee nieuwe projecten mogen rekenen op financiële steun in het academiejaar 2022-2023:

  • Karel De Grote Hogeschool: Positive Health and Resilience
  • KU Leuven: One Health Summer School

Selectieresultaten: Gezamenlijke opleidingen

De Vlaamse overheid kent een aanloopsubsidie toe aan bachelor- en/of masteropleidingen die gezamenlijk worden aangeboden met één of meer buitenlandse instellingen binnen en buiten de EEA-zone, waarbij studenten- en eventueel docentenmobiliteit voorzien is. Er worden maximum 3 nieuwe aanloopsubsidies toegekend per jaar. Daarnaast kunnen de bestaande programma’s, opgestart in het academiejaar 2021-2022 en 2022-2023, na gunstige evaluatie, ook nog rekenen op financiële steun voor 2023-2024.

Volgend project werd hiervoor geselecteerd:

  • Erasmushogeschool Brussel: Bachelor in Informatie

Gerelateerd nieuws

The Taipei Representative Office in the EU & Belgium annually offers scholarships to foreign nationals to study in Taiwan. Here are some great opportunities, which we hope you will share with interested parties.


Van 8 tot 12 november 2023 nam VLUHR deel aan de European Higher Education Fair Indonesia in Surabaya en Jakarta. In de marge van deze rekruteringsbeurs, heeft de Belgische ambassade in Jakarta ook een bezoek aan het ministerie van onderwijs georganiseerd. Dit gaf aanleiding tot enkele boeiende inzichten.