Prinselijke missie VS - Hogeschool West-Vlaanderen in zee met Georgia State University

30 juni 2022

Hogeschool West-Vlaanderen in zee met Georgia State University

Howest nam deel aan de luiken Atlanta en New York van de Missie, met een 4-koppige delegatie geleid door de Directeur Onderwijs en Internationalisering. Voor Howest zijn de Verenigde Staten het belangrijkste focusland voor intercontinentale samenwerking.

In Atlanta, dat zich het afgelopen decennium ontwikkelde tot een hub voor creatieve industrieën, spitste Howest zich toe op game development en cyber security, met het oog op een partnerschap met Georgia State University, met een verregaande samenwerking inzake studenten- en docentenuitwisseling, het creëren van gemeenschappelijke lesmomenten en cursusmateriaal, en het uitwisselen van kennis omtrent game- en film- en cross-mediale ecosystemen. In het Creative Media Industries Institute van de Georgia State University ondertekende Howest een samenwerkingsakkoord in die zin, in aanwezigheid van HKH Prinses Astrid en Minister-President Jan Jambon. Howest kon er ook een korte presentatie verzorgen voor de prinselijke delegatie en aanwezige pers rond de aandacht voor “Ethics in gaming”, met thema’s als gendergelijkheid, die ze in het curriculum van onze bachelor Digital Arts and Entertainment introduceerden. Deze samenwerking met GSU kreeg heel wat weerklank in de Vlaamse media.

GSU Howest signing Prinses Atlanta2022

Daarnaast voerde Howest in Atlanta gesprekken met vertegenwoordigers van Georgia Tech om hun beider cybersecurity ecosystemen (opleiding, onderzoek, werkveld) te laten samenwerken.

In New York verstevigde Howest de banden met twee belangrijke partneruniversiteiten, die vanuit Philadelphia en Washington DC overkwamen om deel te nemen aan de officiële receptie in het kader van de missie en voor het ondertekenen van een hernieuwing van ons samenwerkingsakkoord. Dankzij bezoeken die FIT NY regelde, krijgt Howest er binnenkort wellicht een of twee nieuwe partners bij in de regio New York, waar de hogeschool tot op heden geen allianties had.

Howest kijkt terug op een zeer geslaagde VS-missie, met grote dank aan FIT en het Agentschap voor Buitenlandse Handel.

Gerelateerd nieuws

Op 19 december 2022 werd het Ministerieel Besluit Brains on the Move ondertekend door minister Ben Weyts. Met dit MB wordt de jaarlijkse subsidie voor het actieplan Mobiliteit aan VLUHR toegekend. Net zoals vorig jaar bedraagt het totale budget 4.080.000 euro. Het VLUHR-i team kan de verschillende beursoproepen dus nog net voor de feestdagen bekendmaken aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Het Flanders Trainee Programme (FTP) biedt beurzen aan voor stages in multilaterale organisaties. Enkele van deze organisaties vragen dat de stagiairs een preselectie doorlopen hebben voor de uiteindelijke toekenning van de stageplaats. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) heeft VLUHR-i gevraagd om deze preselectie uit te voeren. Bij deze wordt de oproep gelanceerd voor stages bij OESO, UNESCO, UNWTO of FAO.