Brains on the Move: Oproep van het ASEM Work Placement programme

22 mei 2023

Oproep van het ASEM Work Placement programme

Het ASEM Work Placement Programme (ASEM WPP) wil het uitwisselen van talent tussen Europa en Azië promoten door studenten van Vlaamse hogeronderwijsinstellingen een beurs toe te kennen om stage te lopen in een reeks landen van de Aziatisch-Europese Vergadering (Asia-Europe Meeting of kortweg ASEM). Vlaamse studenten kunnen kiezen voor één van de volgende bestemmingen: Bangladesh, Brunei, Cambodia, China, India, Indonesië, Japan, Kazachstan, Korea, Laos, Maleisië, Mongolië, Myanmar, Pakistan, Filipijnen, Singapore, Thailand en Vietnam.

Op 22 mei 2023 heeft VLUHR-i de ASEM WPP oproep geopend voor het indienen van aanvragen voor stages in het eerste semester van het academiejaar 2023-2024. De oproep werd reeds bekendgemaakt bij de betrokken contactpersonen van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. De reden daarvoor is dat de beurzen worden toegekend op basis van het first come, first served principe. Snel zijn is dus de boodschap!

Gerelateerd nieuws

Op uitnodiging van de President van de Zuid-Afrikaanse Republiek, Z.E. Cyril Ramaphosa, brachten Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin een staatsbezoek aan Zuid-Afrika van woensdag 22 tot en met maandag 27 maart 2023. Ons vorstenpaar werd vergezeld door een bedrijfs- en academische delegatie, waar 4 Vlaamse rectoren en 5 algemeen directeurs deel van uitmaakten.

In maart, april en mei organiseerde VLUHR-i de selecties van de beurzenprogramma's van Brains on the Move. Voor het Priority Country Programme, The Washington Center, de Zomercampussen en Gezamenlijke opleidingen zijn de resultaten reeds gekend. De resultaten van ASEM Work Placement Programme en Master Mind Scholarship zullen bekend gemaakt worden in de nieuwsbrief van juni 2023.