VLUHR-i zoekt internationale studenten voor World @ School

22 mei 2023

VLUHR-i zoekt internationale studenten voor World @ School

Het Vlaams hoger onderwijs trekt steeds meer internationale studenten aan. Het World@School project brengt internationale studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen in contact met lagere en/of middelbare scholen. Op die manier kunnen de internationale studenten Vlaanderen beter leren kennen. Voor de scholen is het dan weer een gelegenheid om aan internationalisering@home te doen, en dit geheel gratis, want de student krijgt namelijk een vergoeding van VLUHR-i, dankzij de steun van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Elke internationale student kan deelnemen door een presentatie of workshop te geven over lokale gewoonten en gebruiken, algemene onderwerpen, taal, muziek, enz. Het thema van de activiteit wordt door de student en de school in onderling overleg bepaald. Na afloop van de activiteit ontvangt de internationale student een financiële vergoeding van VLUHR-i. Voor de scholen is dit aanbod volledig gratis, ter ondersteuning van de internationalisering op school.

VLUHR-i wil hiermee een warme oproep doen aan de hogeronderwijsinstellingen om het project World@School bekend te maken bij hun buitenlandse studenten van academiejaar 2023-2024 (diplomastudenten, uitwisselingsstudenten Erasmus+, enz.). Maak gebruik van dit Engelstalige document (pdf) om de actie te promoten.

Geïnteresseerde studenten kunnen zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op onze website.

Gerelateerd nieuws

Op uitnodiging van de President van de Zuid-Afrikaanse Republiek, Z.E. Cyril Ramaphosa, brachten Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin een staatsbezoek aan Zuid-Afrika van woensdag 22 tot en met maandag 27 maart 2023. Ons vorstenpaar werd vergezeld door een bedrijfs- en academische delegatie, waar 4 Vlaamse rectoren en 5 algemeen directeurs deel van uitmaakten.

In maart, april en mei organiseerde VLUHR-i de selecties van de beurzenprogramma's van Brains on the Move. Voor het Priority Country Programme, The Washington Center, de Zomercampussen en Gezamenlijke opleidingen zijn de resultaten reeds gekend. De resultaten van ASEM Work Placement Programme en Master Mind Scholarship zullen bekend gemaakt worden in de nieuwsbrief van juni 2023.