VLUHR-i zoekt internationale studenten voor World @ School

24 mei 2024
Logos World School Study in Flanders en VLUHR i

VLUHR-i zoekt internationale studenten voor World @ School

In academiejaar 2024-2025 brengt het World@School project opnieuw internationale studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen in contact met lagere en/of middelbare scholen. Daarom is VLUHR-i is voor volgend academiejaar op zoek naar internationale studenten die willen deelnemen aan dit project door een presentatie of workshop te geven over hun land van herkomst (lokale gewoonten en gebruiken, taal, muziek, feestdagen, enz). De scholieren komen door het project (wellicht) een eerste keer in contact met internationalisering en de internationale studenten leren Vlaanderen op een andere manier kennen.

Het thema van de activiteit wordt door de student en de school in onderling overleg bepaald. Na afloop van de activiteit ontvangt de internationale student een financiële vergoeding van VLUHR-i, dankzij de steun van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Voor de scholen is dit aanbod volledig gratis, ter ondersteuning van de internationalisering op school.

VLUHR-i wil een warme oproep doen aan de hogeronderwijsinstellingen om het project World@School bekend te maken bij hun internationale studenten van academiejaar 2024-2025 (diplomastudenten, uitwisselingsstudenten Erasmus+, enz.). Deze Engelstalige flyer (pdf) kan gebruikt worden om de actie te promoten.

Geïnteresseerde studenten kunnen zich aanmelden via het aanmeldingsformulier voor studenten op onze website.

Geïnteresseerde scholen kunnen zich ook reeds aanmelden voor academiejaar 2024-2025 via het aanmeldingsformulier voor scholen op onze website.

Gerelateerd nieuws

The Washington Center (TWC) is een stagecentrum in Washington D.C. waar jaarlijks een aantal studenten van Vlaamse hogeronderwijsinstellingen op stage gaan. Het aanbod van TWC is erg interessant omdat de stage gecombineerd wordt met een aantal lessen, ontwikkeling van persoonlijke en professionele competenties en netwerkgelegenheden. Bovendien biedt TWC huisvesting aan alle stagiairs.

De Mexicaanse ambassade in Brussel heeft een nieuw initiatief aangekondigd: het Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID) geeft beurzen aan studenten geneeskunde uit 180 landen in de wereld. Hiermee wil Mexico zijn rol in de wereld opnemen en bijdragen aan de vorming van menselijk kapitaal van hoog niveau.