VLUHR-i zoekt internationale studenten voor World @ School

22 mei 2023

VLUHR-i zoekt internationale studenten voor World @ School

Het Vlaams hoger onderwijs trekt steeds meer internationale studenten aan. Het World@School project brengt internationale studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen in contact met lagere en/of middelbare scholen. Op die manier kunnen de internationale studenten Vlaanderen beter leren kennen. Voor de scholen is het dan weer een gelegenheid om aan internationalisering@home te doen, en dit geheel gratis, want de student krijgt namelijk een vergoeding van VLUHR-i, dankzij de steun van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Elke internationale student kan deelnemen door een presentatie of workshop te geven over lokale gewoonten en gebruiken, algemene onderwerpen, taal, muziek, enz. Het thema van de activiteit wordt door de student en de school in onderling overleg bepaald. Na afloop van de activiteit ontvangt de internationale student een financiële vergoeding van VLUHR-i. Voor de scholen is dit aanbod volledig gratis, ter ondersteuning van de internationalisering op school.

VLUHR-i wil hiermee een warme oproep doen aan de hogeronderwijsinstellingen om het project World@School bekend te maken bij hun buitenlandse studenten van academiejaar 2023-2024 (diplomastudenten, uitwisselingsstudenten Erasmus+, enz.). Maak gebruik van dit Engelstalige document (pdf) om de actie te promoten.

Geïnteresseerde studenten kunnen zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op onze website.

Gerelateerd nieuws

Van 30 mei tot en met 2 juni 2023 nam VLUHR-i, samen met 25 vertegenwoordigers van 10 Vlaamse hogeronderwijsinstellingen, deel aan de jaarlijkse NAFSA conferentie. Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van NAFSA als organisatie, die dus even oud is als het Fulbright programma, ging de conferentie door in Washington, DC.

Tot zijn grote spijt moest algemeen directeur Stijn Coenen op het laatste moment verstek laten gaan voor deze misse naar Senegal van 21 tot 25 mei 2023. Issa Gavage, student Automotive Management aan Thomas More, die de algemeen directeur zou vergezellen stond er dus plots alleen voor als ambassadeur van zijn hogeschool. Hij was bovendien de jongste deelnemer en de enige student in een Belgische delegatie van zo’n 350 ministers, ambassadeurs, academici en bedrijfsleiders uit diverse sectoren.