World@School

World@School is een project dat Study in Flanders uitrolde vanaf het academiejaar 2017-2018, met steun van het departement Onderwijs en Vorming, om internationalisering ook te promoten in lagere en secundaire scholen.

Beschrijving

Het World@School-project brengt internationale studenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten in contact met lagere en/of middelbare scholen. De school kan een student in de les uitnodigen om een presentatie of workshop te geven over bv. de lokale gewoontes en gebruiken van de student zijn of haar thuisland, maatschappelijke topics, taal, muziek, etc. Het thema of de activiteit wordt door de school en de student in onderling overleg bepaald. Na de activiteit wordt de internationale student vergoed door VLUHR-i. Voor de scholen is het aanbod volledig gratis, ter ondersteuning van internationalisering op school.

Aanvraag

Elke school kan op elk moment een internationale student in de klas uitnodigen. Hou wel rekening met het feit dat de internationale studenten met het openbaar vervoer reizen. Als de locatie van de school dus moeilijk te bereiken is, is het aangewezen om ervoor te zorgen dat de student kan opgehaald worden aan het dichtstbijzijnde gelegen station of bushalte.

Modaliteiten

Deelname voor de school is gratis. Wanneer er een internationale student een presentatie gegeven heeft op een school, wordt verwacht van de school dat ze samen met de student de performance sheet invult en dat er ook feedback wordt aangeleverd met enkele foto’s aan het VLUHR-i team.

Procedure

Stap 1: Scholen doen een aanvraag voor internationale student in de klas via het aanvraagformulier.

Stap 2: Er wordt een koppeling gemaakt tussen school en student door VLUHR-i.

Stap 3: De student geeft (een) sessie(s) in de school.

Stap 4: De school bezorgt via de student de performance sheet aan VLUHR-i

Stap 5: De school bezorgt feedback en foto’s van de presentatie aan VLUHR-i.

Stap 6: VLUHR-i voert de betaling van de vergoeding uit op basis van de informatie in de performance sheet.

Getuigenissen van andere scholen lezen?

Vind hier een reeks testimonials van allerlei lagere en middelbare scholen verspreid over Vlaanderen die hebben meegedaan aan het het World@School-project!