Flanders Traineeship Platform gaat samenwerken met AIESEC

18 mei 2022

Flanders Traineeship Platform gaat samenwerken met AIESEC

Flanders Traineeship Platform, het consortium van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen voor stage na afstuderen, gaat samenwerken met AIESEC Belgium. AIESEC is een jongerenorganisatie die in 1948 werd opgericht in 7 Europese landen. Intussen zijn ze actief in meer dan 120 landen in de wereld.

AIESEC Belgium heeft VLUHR-i benaderd om meer visibiliteit te creƫren van hun stageaanbod. Dat past perfect binnen de werking van Flanders Traineeship Platform. De uitnodiging tot samenwerking kon dus meteen op consensus rekenen binnen het stageconsortium. Dankzij het aanbod van AIESEC zullen onze afgestudeerden niet alleen gemakkelijker een stageplaats kunnen vinden, maar ze zullen ook kunnen rekenen op voorbereiding voor vertrek en omkadering door AIESEC leden op de bestemming. Nu het Erasmus+ programma ook stages voor recent afgestudeerden buiten Europa financiert, is de timing perfect voor deze samenwerking. VLUHR-i is ervan overtuigd dat het aanbod van AIESEC drempelverlagend zal werken zodat onze afgestudeerden met een gerust hart op stage buiten Europa kunnen gaan. EPOS heeft alvast laten weten dat er 363.920 EUR ERASMUS+ budget aan VLUHR-i wordt toegekend voor stages na afstuderen vanaf 1 juni 2022. De stagebeurzen van het Flanders Traineeship Platform waren zeer populair in academiejaar 2021-2022. Dankzij het nieuwe budget en het aanbod van AIESEC kan VLUHR-i ook in 2022-2023 weer heel wat kansen bieden aan de pas afgestudeerden van de Vlaamse universiteiten en hogescholen, op voorwaarde dat ze zich registreren voor hun afstudeerdatum uiteraard.

Gerelateerd nieuws

Op 19 december 2022 werd het Ministerieel Besluit Brains on the Move ondertekend door minister Ben Weyts. Met dit MB wordt de jaarlijkse subsidie voor het actieplan Mobiliteit aan VLUHR toegekend. Net zoals vorig jaar bedraagt het totale budget 4.080.000 euro. Het VLUHR-i team kan de verschillende beursoproepen dus nog net voor de feestdagen bekendmaken aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Het Flanders Trainee Programme (FTP) biedt beurzen aan voor stages in multilaterale organisaties. Enkele van deze organisaties vragen dat de stagiairs een preselectie doorlopen hebben voor de uiteindelijke toekenning van de stageplaats. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) heeft VLUHR-i gevraagd om deze preselectie uit te voeren. Bij deze wordt de oproep gelanceerd voor stages bij OESO, UNESCO, UNWTO of FAO.