Flanders Traineeship Platform gaat samenwerken met AIESEC

18 mei 2022

Flanders Traineeship Platform gaat samenwerken met AIESEC

Flanders Traineeship Platform, het consortium van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen voor stage na afstuderen, gaat samenwerken met AIESEC Belgium. AIESEC is een jongerenorganisatie die in 1948 werd opgericht in 7 Europese landen. Intussen zijn ze actief in meer dan 120 landen in de wereld.

AIESEC Belgium heeft VLUHR-i benaderd om meer visibiliteit te creëren van hun stageaanbod. Dat past perfect binnen de werking van Flanders Traineeship Platform. De uitnodiging tot samenwerking kon dus meteen op consensus rekenen binnen het stageconsortium. Dankzij het aanbod van AIESEC zullen onze afgestudeerden niet alleen gemakkelijker een stageplaats kunnen vinden, maar ze zullen ook kunnen rekenen op voorbereiding voor vertrek en omkadering door AIESEC leden op de bestemming. Nu het Erasmus+ programma ook stages voor recent afgestudeerden buiten Europa financiert, is de timing perfect voor deze samenwerking. VLUHR-i is ervan overtuigd dat het aanbod van AIESEC drempelverlagend zal werken zodat onze afgestudeerden met een gerust hart op stage buiten Europa kunnen gaan. EPOS heeft alvast laten weten dat er 363.920 EUR ERASMUS+ budget aan VLUHR-i wordt toegekend voor stages na afstuderen vanaf 1 juni 2022. De stagebeurzen van het Flanders Traineeship Platform waren zeer populair in academiejaar 2021-2022. Dankzij het nieuwe budget en het aanbod van AIESEC kan VLUHR-i ook in 2022-2023 weer heel wat kansen bieden aan de pas afgestudeerden van de Vlaamse universiteiten en hogescholen, op voorwaarde dat ze zich registreren voor hun afstudeerdatum uiteraard.

Gerelateerd nieuws

Van 30 mei tot en met 2 juni 2023 nam VLUHR-i, samen met 25 vertegenwoordigers van 10 Vlaamse hogeronderwijsinstellingen, deel aan de jaarlijkse NAFSA conferentie. Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van NAFSA als organisatie, die dus even oud is als het Fulbright programma, ging de conferentie door in Washington, DC.

Tot zijn grote spijt moest algemeen directeur Stijn Coenen op het laatste moment verstek laten gaan voor deze misse naar Senegal van 21 tot 25 mei 2023. Issa Gavage, student Automotive Management aan Thomas More, die de algemeen directeur zou vergezellen stond er dus plots alleen voor als ambassadeur van zijn hogeschool. Hij was bovendien de jongste deelnemer en de enige student in een Belgische delegatie van zo’n 350 ministers, ambassadeurs, academici en bedrijfsleiders uit diverse sectoren.