Study in Flanders op NAFSA Conferentie in Denver, Colorado

30 juni 2022

Study in Flanders op NAFSA Conferentie in Denver, Colorado

In de week van 30 mei 2022 namen 16 vertegenwoordigers van 8 Vlaamse hogeronderwijsinstellingen deel aan de jaarlijkse NAFSA Conferentie in Denver, Colorado. Renilde Knevels nam namens VLUHR-i deel aan deze beurs om de delegatie van Vlaamse deelnemers te ondersteunen en de Study in Flanders and Brussels booth te coƶrdineren.

Nafsa

De NAFSA beurs was tot 2019 de grootste hogeronderwijsbeurs ter wereld. Deze editie van 2022 was de eerste fysieke hogeronderwijsbeurs van deze grootteorde sinds sinds 3 jaar. Onze deelnemers waren dan ook zeer enthousiast over het weerzien van hun partnerinstellingen en de nieuwe contacten die ze konden leggen. Tussen de meetings door was er af en toe ook nog wat tijd voor het bijwonen van enkele sessies van het conferentieprogramma. Op woensdag, 1 juni organiseerden VLUHR-i en Wallonie-Bruxelles Campus samen een Belgische netwerkreceptie, waarop onze deelnemende universiteiten en hogescholen een aantal van hun partners konden uitnodigen. Yves Wantens, de Algemeen Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in de Verenigde Staten in New York heeft deze receptie mee ondersteund en is voor de gelegenheid ook afgereisd naar Denver.

De terugkeer van de fysieke hogeronderwijsbeurzen werd met deze 74ste editie van de NAFSA conferentie ingezet. VLUHR-i en de deelnemers van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen waren alvast tevreden om het Vlaams hoger onderwijs opnieuw fysiek op de kaart te kunnen zetten en kijken alvast uit naar de EAIE conferentie in Barcelona in september 2022.

Gerelateerd nieuws

Op uitnodiging van de President van de Zuid-Afrikaanse Republiek, Z.E. Cyril Ramaphosa, brachten Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin een staatsbezoek aan Zuid-Afrika van woensdag 22 tot en met maandag 27 maart 2023. Ons vorstenpaar werd vergezeld door een bedrijfs- en academische delegatie, waar 4 Vlaamse rectoren en 5 algemeen directeurs deel van uitmaakten.

In maart, april en mei organiseerde VLUHR-i de selecties van de beurzenprogramma's van Brains on the Move. Voor het Priority Country Programme, The Washington Center, de Zomercampussen en Gezamenlijke opleidingen zijn de resultaten reeds gekend. De resultaten van ASEM Work Placement Programme en Master Mind Scholarship zullen bekend gemaakt worden in de nieuwsbrief van juni 2023.