Budget voor Brains on the Move blijft behouden

20 december 2022

Budget voor Brains on the Move blijft behouden

Op 19 december 2022 werd het Ministerieel Besluit Brains on the Move ondertekend door minister Ben Weyts. Met dit MB wordt de jaarlijkse subsidie voor het actieplan Mobiliteit aan VLUHR toegekend. Net zoals vorig jaar bedraagt het totale budget 4.080.000 euro. Het VLUHR-i team kan de verschillende beursoproepen dus nog net voor de feestdagen bekendmaken aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Het financieel groeipad voor Brains on the Move was in het MB van december 2021 al op het maximum niveau gekomen. Dat wordt in het MB van december 2022 aangehouden. De budgetten die aan de verschillende acties werden toegekend, liggen in de lijn van vorig jaar, al zijn er enkele kleine verschuivingen. De belangrijkste aanpassing werd gedaan voor de Master Mind scholarships die worden opgetrokken van 8.400 naar 9.600 euro per jaar. Ook het totaal budget voor Master Mind stijgt. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de vraag van VLUHR om de beurzen te laten stijgen in functie van de inflatie. Hopelijk zullen inkomende studenten daarmee ook het gevraagde bewijs van solvabiliteit kunnen aanleveren bij hun visumaanvraag.

Aangezien er geen budgetoverdracht meer mogelijk is naar een volgend jaar, is het van belang dat de toegekende budgetten zo goed mogelijk opgebruikt worden. Voor Generieke beurzen heeft VLUHR al een bijkomende oproep in december voorzien. Ook voor restbudgetten van Master Mind, die ontstaan wegens annulaties in de loop van de zomer voor de aanvang van het academiejaar, zal VLUHR bekijken hoe deze best vermeden kunnen worden.

Nu de coronamaatregelen in de meeste landen opgeheven of sterk versoepeld zijn, kan het plannen van internationale studentenmobiliteit weer gestroomlijnder verlopen. Het enthousiasme bij de studenten om een internationale studie- of stage-ervaring op te doen is nog steeds erg groot. VLUHR hoopt dus dat de toegekende middelen voor de ondersteuning van internationalisering en internationale studentenmobiliteit in het Vlaams hoger onderwijs vlot ingezet zullen kunnen worden. Alvast veel succes toegewenst aan alle aanvragers!

Oproepen van de acties van Brains on the Move

Gerelateerd nieuws

Op uitnodiging van de President van de Zuid-Afrikaanse Republiek, Z.E. Cyril Ramaphosa, brachten Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin een staatsbezoek aan Zuid-Afrika van woensdag 22 tot en met maandag 27 maart 2023. Ons vorstenpaar werd vergezeld door een bedrijfs- en academische delegatie, waar 4 Vlaamse rectoren en 5 algemeen directeurs deel van uitmaakten.

In maart, april en mei organiseerde VLUHR-i de selecties van de beurzenprogramma's van Brains on the Move. Voor het Priority Country Programme, The Washington Center, de Zomercampussen en Gezamenlijke opleidingen zijn de resultaten reeds gekend. De resultaten van ASEM Work Placement Programme en Master Mind Scholarship zullen bekend gemaakt worden in de nieuwsbrief van juni 2023.