Budget voor Brains on the Move blijft behouden

20 december 2022

Budget voor Brains on the Move blijft behouden

Op 19 december 2022 werd het Ministerieel Besluit Brains on the Move ondertekend door minister Ben Weyts. Met dit MB wordt de jaarlijkse subsidie voor het actieplan Mobiliteit aan VLUHR toegekend. Net zoals vorig jaar bedraagt het totale budget 4.080.000 euro. Het VLUHR-i team kan de verschillende beursoproepen dus nog net voor de feestdagen bekendmaken aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Het financieel groeipad voor Brains on the Move was in het MB van december 2021 al op het maximum niveau gekomen. Dat wordt in het MB van december 2022 aangehouden. De budgetten die aan de verschillende acties werden toegekend, liggen in de lijn van vorig jaar, al zijn er enkele kleine verschuivingen. De belangrijkste aanpassing werd gedaan voor de Master Mind scholarships die worden opgetrokken van 8.400 naar 9.600 euro per jaar. Ook het totaal budget voor Master Mind stijgt. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de vraag van VLUHR om de beurzen te laten stijgen in functie van de inflatie. Hopelijk zullen inkomende studenten daarmee ook het gevraagde bewijs van solvabiliteit kunnen aanleveren bij hun visumaanvraag.

Aangezien er geen budgetoverdracht meer mogelijk is naar een volgend jaar, is het van belang dat de toegekende budgetten zo goed mogelijk opgebruikt worden. Voor Generieke beurzen heeft VLUHR al een bijkomende oproep in december voorzien. Ook voor restbudgetten van Master Mind, die ontstaan wegens annulaties in de loop van de zomer voor de aanvang van het academiejaar, zal VLUHR bekijken hoe deze best vermeden kunnen worden.

Nu de coronamaatregelen in de meeste landen opgeheven of sterk versoepeld zijn, kan het plannen van internationale studentenmobiliteit weer gestroomlijnder verlopen. Het enthousiasme bij de studenten om een internationale studie- of stage-ervaring op te doen is nog steeds erg groot. VLUHR hoopt dus dat de toegekende middelen voor de ondersteuning van internationalisering en internationale studentenmobiliteit in het Vlaams hoger onderwijs vlot ingezet zullen kunnen worden. Alvast veel succes toegewenst aan alle aanvragers!

Oproepen van de acties van Brains on the Move

Gerelateerd nieuws

Het Flanders Trainee Programme (FTP) biedt beurzen aan voor stages in multilaterale organisaties. Enkele van deze organisaties vragen dat de stagiairs een preselectie doorlopen hebben voor de uiteindelijke toekenning van de stageplaats. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) heeft VLUHR-i gevraagd om deze preselectie uit te voeren. Bij deze wordt de oproep gelanceerd voor stages bij OESO, UNESCO, UNWTO of FAO.

20 december 2022

Op dinsdagavond, 25 oktober organiseerde VLUHR-i een Student Welcome Event voor de inkomende internationale studenten die geselecteerd werden voor een beurs van Brains on the Move. Het evenement werd enkele jaren geleden gelanceerd als kick-off voor World@School. Dat is nog steeds het uitgangspunt, maar het is ook zoveel meer geworden. Na enkele (gedeeltelijk) online edities, kon het event dit jaar weer fysiek doorgaan, wat voor het VLUHR-i team een gelegenheid was om de inkomende studenten die een Master Mind of Priority Country Programme beurs krijgen in levenden lijve te ontmoeten.