Academische deelname aan Staatsbezoeken en prinselijke missies

23 mei 2023

Academische deelname aan Staatsbezoeken en prinselijke missies

Op uitnodiging van de President van de Zuid-Afrikaanse Republiek, Z.E. Cyril Ramaphosa, brachten Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin een staatsbezoek aan Zuid-Afrika van woensdag 22 tot en met maandag 27 maart 2023. Ons vorstenpaar werd vergezeld door een bedrijfs- en academische delegatie, waar 4 Vlaamse rectoren en 5 algemeen directeurs deel van uitmaakten.

VLUHR organiseerde verscheidene bezoeken en academische activiteiten in Pretoria en Kaapstad, terwijl de universiteiten en hogescholen ook van de gelegenheid gebruik maakten om hun partners in verschillende steden te ontmoeten en de bestaande samenwerkingen met Zuid-Afrikaanse universiteiten verder uit te bouwen.

De “Advanced Human Rights Courses” van het Centre for Human Rights – University of Pretoria, waarbij meerdere Vlaamse universiteiten nauw betrokken zijn en die sedert 2012 door de Vlaamse regering worden ondersteund, waren aanleiding voor een rondetafel getiteld ‘Litigation of the Right to Development in Domestic Courts in Africa’ georganiseerd in de Universiteit van Pretoria.

Daarna volgde een seminarie en rondetafelgesprek ‘Strengthening social entrepreneurship as a model for change and the corresponding role of universities’. Doel van deze activiteit was te laten zien en te bespreken hoe we sociaal ondernemerschap als model voor verandering kunnen versterken, en welke rol universiteiten daarbij kunnen spelen. In samenwerking met de Vlaamse vertegenwoordiging in Pretoria en VLIR-UOS werden vier VLIR-UOS projecten rond sociaal ondernemerschap geselecteerd die getuigden van partnerschappen met en tussen (niet-)academische actoren in België en (Zuid-)Afrika. In het rondetafelgesprek ging H.M. de Koningin het gesprek hierover aan met belanghebbenden uit de overheid, de academische wereld, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.

UHasselt belichtte hun samenwerking met de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Pretoria in de Law Clinic, waar jaarlijks een kleine groep van Vlaamse studenten kennismaken met juridische eerstelijnsbijstand voor rechtzoekenden. Lees hier wat Matteo Fermiglia hierover tweette.

Stellenbosch University bracht de vier universiteiten van de Westkaap (CPUT, SU, UCT, UWC) samen tijdens een informele lunch met een delegatie van een 70-tal Zuid-Afrikaanse en Belgische academici en stafleden.

Zowel in Pretoria als in Stellenbosch werden nieuwe overeenkomsten getekend tussen Vlaamse en Zuid-Afrikaanse academische instellingen.

De samenwerking tussen VUB, UGent en Howest met de University of the Western Cape kreeg op zaterdag 25 maart uitgebreide aandacht van het vorstenpaar in het CoLab voor e-insluiting en sociale innovatie van UWC. Dit werd in 2012 opgericht om een leidende rol te spelen in het streven naar een rechtvaardigere, inclusieve en digitale samenleving.

Op zondag 26 maart bracht een delegatie van Belgische academici een bezoek aan de UCT-bibliotheken, waarbij de nadruk lag op het Jagger-restauratieproject. Zij werden ontvangen door UCT Interim Vice-Chancellor, Emeritus Professor Daya Reddy en Ujala Satgoor, uitvoerend directeur van de bibliotheken.

En tot slot namen de algemeen directeurs van de deelnemende hogescholen het initiatief om hun studenten die op het moment van het staatsbezoek in de regio Kaapstad verbleven, uit te nodigen op een zondagse lunch.

Meer info over het Staatbezoek naar Zuid-Afrika vind je op https://belgianstatevisit.be/

Het eerstvolgende Staatbezoek zal plaatsvinden in Duitsland, met een programma in Berlijn op 5 en 6 december en Dresden op 7 december 2023. Zoals steeds werkt VLUHR nauw samen met WB Campus om een evenwichtig en boeiend academisch programma uit te werken.

Van 21 tot 25 mei vindt een economische missie naar Senegal plaats o.l.v. H.K.H. Prinses Astrid van België, als vertegenwoordiger van Z.M. de Koning. Na recente prinselijke economische missies in Europa (VK), de Verenigde Staten en Azië (Japan), bezoekt een uitgebreide economische en academische delegatie uit België het land om er opportuniteiten te verkennen en om de relaties met Senegal verder te versterken en uit te bouwen.

Een twintigtal vertegenwoordigers van Thomas More, KU Leuven, UGent en UHasselt nemen deel aan deze missie. Het volledige programma en alle nuttige informatie over de Belgische economische missie naar Senegal zijn beschikbaar op https://www.belgianeconomicmission.be .

Gerelateerd nieuws

The Washington Center (TWC) is een stagecentrum in Washington D.C. waar jaarlijks een aantal studenten van Vlaamse hogeronderwijsinstellingen op stage gaan. Het aanbod van TWC is erg interessant omdat de stage gecombineerd wordt met een aantal lessen, ontwikkeling van persoonlijke en professionele competenties en netwerkgelegenheden. Bovendien biedt TWC huisvesting aan alle stagiairs.

De Mexicaanse ambassade in Brussel heeft een nieuw initiatief aangekondigd: het Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID) geeft beurzen aan studenten geneeskunde uit 180 landen in de wereld. Hiermee wil Mexico zijn rol in de wereld opnemen en bijdragen aan de vorming van menselijk kapitaal van hoog niveau.