Oproep voor preselectie Flanders Trainee Programme

20 december 2022

Oproep voor preselectie Flanders Trainee Programme

Het Flanders Trainee Programme (FTP) biedt beurzen aan voor stages in multilaterale organisaties. Enkele van deze organisaties vragen dat de stagiairs een preselectie doorlopen hebben voor de uiteindelijke toekenning van de stageplaats. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) heeft VLUHR-i gevraagd om deze preselectie uit te voeren. Bij deze wordt de oproep gelanceerd voor stages bij OESO, UNESCO, UNWTO of FAO.

De doelstelling van het FTP is om Vlaamse studenten de kans te bieden een internationale ervaring op te doen bij multilaterale organisaties, alsook:

  • de arbeidskansen van studenten en jonge afgestudeerden te verhogen door hun opleiding aan te vullen met een praktijkervaring in een internationale werkomgeving;
  • de toegangsdrempel tot internationale organisaties voor jongeren te verlagen aangezien die organisaties vaak onbetaalde stages aanbieden of een vergoeding die niet volstaat ter financiering van de hoge levenskost in de steden waar deze internationale organisaties gevestigd zijn;
  • de uitvoer van de expertise uit Vlaanderen te bevorderen evenals de bekendheid en zichtbaarheid van de Vlaamse overheid zelf in die organisaties; en
  • het uitbouwen van internationale netwerkvorming tussen de Vlaamse onderwijswereld, de Vlaamse overheid en de multilaterale organisaties.

Het beursbedrag is een forfaitair maandbedrag op basis van de locatie van de stage en een eenmalige reisvergoeding. Het preselectieproces voor deze stageplaatsen wordt beheerd en ondersteund door VLUHR in samenwerking met DKBUZA. Na de preselectie zullen de best gerangschikte kandidaten wel nog een interview moeten afleggen bij de multilaterale organisatie. Op basis van dit interview wordt de stageplaats definitief toegekend. De geselecteerde studenten worden dan doorverwezen naar het FTP platform van DKBUZA om de beursadministratie in orde te maken.

De oproep die VLUHR-i zal organiseren, vind je via volgende link:

Voor meer informatie over het Flanders Trainee Programme en de voorwaarden tot toelating, kan je terecht op de website https://www.studentsonthemove.be/nl/beurzen/flanders-trainee-programme

Gerelateerd nieuws

Van 30 mei tot en met 2 juni 2023 nam VLUHR-i, samen met 25 vertegenwoordigers van 10 Vlaamse hogeronderwijsinstellingen, deel aan de jaarlijkse NAFSA conferentie. Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van NAFSA als organisatie, die dus even oud is als het Fulbright programma, ging de conferentie door in Washington, DC.

Tot zijn grote spijt moest algemeen directeur Stijn Coenen op het laatste moment verstek laten gaan voor deze misse naar Senegal van 21 tot 25 mei 2023. Issa Gavage, student Automotive Management aan Thomas More, die de algemeen directeur zou vergezellen stond er dus plots alleen voor als ambassadeur van zijn hogeschool. Hij was bovendien de jongste deelnemer en de enige student in een Belgische delegatie van zo’n 350 ministers, ambassadeurs, academici en bedrijfsleiders uit diverse sectoren.