Oproep voor preselectie Flanders Trainee Programme

20 december 2022

Oproep voor preselectie Flanders Trainee Programme

Het Flanders Trainee Programme (FTP) biedt beurzen aan voor stages in multilaterale organisaties. Enkele van deze organisaties vragen dat de stagiairs een preselectie doorlopen hebben voor de uiteindelijke toekenning van de stageplaats. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) heeft VLUHR-i gevraagd om deze preselectie uit te voeren. Bij deze wordt de oproep gelanceerd voor stages bij OESO, UNESCO, UNWTO of FAO.

De doelstelling van het FTP is om Vlaamse studenten de kans te bieden een internationale ervaring op te doen bij multilaterale organisaties, alsook:

  • de arbeidskansen van studenten en jonge afgestudeerden te verhogen door hun opleiding aan te vullen met een praktijkervaring in een internationale werkomgeving;
  • de toegangsdrempel tot internationale organisaties voor jongeren te verlagen aangezien die organisaties vaak onbetaalde stages aanbieden of een vergoeding die niet volstaat ter financiering van de hoge levenskost in de steden waar deze internationale organisaties gevestigd zijn;
  • de uitvoer van de expertise uit Vlaanderen te bevorderen evenals de bekendheid en zichtbaarheid van de Vlaamse overheid zelf in die organisaties; en
  • het uitbouwen van internationale netwerkvorming tussen de Vlaamse onderwijswereld, de Vlaamse overheid en de multilaterale organisaties.

Het beursbedrag is een forfaitair maandbedrag op basis van de locatie van de stage en een eenmalige reisvergoeding. Het preselectieproces voor deze stageplaatsen wordt beheerd en ondersteund door VLUHR in samenwerking met DKBUZA. Na de preselectie zullen de best gerangschikte kandidaten wel nog een interview moeten afleggen bij de multilaterale organisatie. Op basis van dit interview wordt de stageplaats definitief toegekend. De geselecteerde studenten worden dan doorverwezen naar het FTP platform van DKBUZA om de beursadministratie in orde te maken.

De oproep die VLUHR-i zal organiseren, vind je via volgende link:

Voor meer informatie over het Flanders Trainee Programme en de voorwaarden tot toelating, kan je terecht op de website https://www.studentsonthemove.be/nl/beurzen/flanders-trainee-programme

Gerelateerd nieuws

The Washington Center (TWC) is een stagecentrum in Washington D.C. waar jaarlijks een aantal studenten van Vlaamse hogeronderwijsinstellingen op stage gaan. Het aanbod van TWC is erg interessant omdat de stage gecombineerd wordt met een aantal lessen, ontwikkeling van persoonlijke en professionele competenties en netwerkgelegenheden. Bovendien biedt TWC huisvesting aan alle stagiairs.

De Mexicaanse ambassade in Brussel heeft een nieuw initiatief aangekondigd: het Agencia Mexicana de CooperaciĆ³n para el Desarrollo (AMEXCID) geeft beurzen aan studenten geneeskunde uit 180 landen in de wereld. Hiermee wil Mexico zijn rol in de wereld opnemen en bijdragen aan de vorming van menselijk kapitaal van hoog niveau.