Brains on the Move: Selectieresultaten ASEM Work Placement en Master Mind Scholarships 2023-2024

26 juni 2023

Selectieresultaten: ASEM Work Placement Programme

Het ASEM Work Placement Programme (ASEM WPP) wil het uitwisselen van talent tussen Europa en Azië promoten door studenten van Vlaamse hogeronderwijsinstellingen een beurs toe te kennen om stage te lopen in een reeks landen van de Aziatisch-Europese Vergadering (Asia-Europe Meeting of kortweg ASEM). Vlaamse studenten kunnen kiezen voor één van de volgende bestemmingen: Bangladesh, Brunei, Cambodia, China, India, Indonesië, Japan, Kazachstan, Korea, Laos, Maleisië, Mongolië, Myanmar, Pakistan, Filipijnen, Singapore, Thailand en Vietnam.

Op 22 mei 2023 opende VLUHR-i een oproep voor het indienen van aanvragen voor stages in het eerste semester van het academiejaar 2023-2024. De betrokken contactpersonen van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen ontvingen de oproep ook via mail en kregen toegang tot het online registratieformulier vanaf 22 mei om 14 uur. Er werden 48 dossiers ingediend. Op basis van het first come, first served principe werden 26 beurzen toegekend.

Selectieresultaten: Master Mind Scholarships

De subsidie van het Master Mind Scholarship programme wordt in het kader van de studentenmobiliteit besteed aan de toekenning van beurzen aan buitenlandse topstudenten die in het academiejaar 2023-2024 en, in het geval van tweejarige masterprogramma’s, in 2024-2025, een masteropleiding komen volgen aan een Vlaamse universiteit of hogeschool (kunstopleidingen). Het beursbedrag bedraagt € 9.600 per jaar.

VLUHR-i lanceerde een oproep in december 2022. VLUHR organiseerde in mei 2023 de selecties. Er werden 103 dossiers ingediend waarvan er 96 ontvankelijk werden bevonden. Er werden 30 dossiers geselecteerd voor een Master Mind Scholarship 2023-2024, rekening houdend met de voorbehouden beurzen voor studenten uit de VS, Mexico, Japan en Palestina. De eerstereservekandidaten werden gerangschikt (in geval van ex aequos), maar de jury benadrukte de hoge kwaliteit van alle ingediende dossiers, bijgevolg mogen alle voorgedragen kandidaten die niet meteen geselecteerd werden, wel op de reservelijst blijven staan. Indien nodig, zullen ook de volgende reservekandidaten met ex aequos gerangschikt worden.

Gerelateerd nieuws

Van 30 mei tot en met 2 juni 2023 nam VLUHR-i, samen met 25 vertegenwoordigers van 10 Vlaamse hogeronderwijsinstellingen, deel aan de jaarlijkse NAFSA conferentie. Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van NAFSA als organisatie, die dus even oud is als het Fulbright programma, ging de conferentie door in Washington, DC.

Tot zijn grote spijt moest algemeen directeur Stijn Coenen op het laatste moment verstek laten gaan voor deze misse naar Senegal van 21 tot 25 mei 2023. Issa Gavage, student Automotive Management aan Thomas More, die de algemeen directeur zou vergezellen stond er dus plots alleen voor als ambassadeur van zijn hogeschool. Hij was bovendien de jongste deelnemer en de enige student in een Belgische delegatie van zo’n 350 ministers, ambassadeurs, academici en bedrijfsleiders uit diverse sectoren.