Flanders Trainee Programme

22 mei 2023

Flanders Trainee Programme

De Vlaamse overheid biedt met het Flanders Trainee Programme (FTP) beurzen aan voor stages bij een multilaterale organisatie. Voor het academiejaar 2023-2024 reserveert het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) budget voor studenten die minimum 2 en maximum 6 maanden stage willen lopen bij OESO, UNESCO, UNWTO of FAO. In het kader van deze actie ondertekende VLUHR ook een Memorandum of Understanding met OESO.

VLUHR-i lanceerde deze oproep in december 2022 en organiseerde de preselecties in samenwerking met DKBUZA in april 2023. Voor deze eerste editie selecteerde de selectiecommissie studenten voor een interview bij OESO, UNWTO en FAO. We kijken alvast uit naar de resultaten en ervaringen van de deelnemers aan deze eerste editie.

Voor meer informatie over het Flanders Trainee Programme en de voorwaarden tot toelating, kan je terecht op de website https://www.studentsonthemove.be/nl/beurzen/flanders-trainee-programme

Gerelateerd nieuws

Van 30 mei tot en met 2 juni 2023 nam VLUHR-i, samen met 25 vertegenwoordigers van 10 Vlaamse hogeronderwijsinstellingen, deel aan de jaarlijkse NAFSA conferentie. Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van NAFSA als organisatie, die dus even oud is als het Fulbright programma, ging de conferentie door in Washington, DC.

Tot zijn grote spijt moest algemeen directeur Stijn Coenen op het laatste moment verstek laten gaan voor deze misse naar Senegal van 21 tot 25 mei 2023. Issa Gavage, student Automotive Management aan Thomas More, die de algemeen directeur zou vergezellen stond er dus plots alleen voor als ambassadeur van zijn hogeschool. Hij was bovendien de jongste deelnemer en de enige student in een Belgische delegatie van zo’n 350 ministers, ambassadeurs, academici en bedrijfsleiders uit diverse sectoren.