Flanders Trainee Programme

22 mei 2023

Flanders Trainee Programme

De Vlaamse overheid biedt met het Flanders Trainee Programme (FTP) beurzen aan voor stages bij een multilaterale organisatie. Voor het academiejaar 2023-2024 reserveert het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) budget voor studenten die minimum 2 en maximum 6 maanden stage willen lopen bij OESO, UNESCO, UNWTO of FAO. In het kader van deze actie ondertekende VLUHR ook een Memorandum of Understanding met OESO.

VLUHR-i lanceerde deze oproep in december 2022 en organiseerde de preselecties in samenwerking met DKBUZA in april 2023. Voor deze eerste editie selecteerde de selectiecommissie studenten voor een interview bij OESO, UNWTO en FAO. We kijken alvast uit naar de resultaten en ervaringen van de deelnemers aan deze eerste editie.

Voor meer informatie over het Flanders Trainee Programme en de voorwaarden tot toelating, kan je terecht op de website https://www.studentsonthemove.be/nl/beurzen/flanders-trainee-programme

Gerelateerd nieuws

Op uitnodiging van de President van de Zuid-Afrikaanse Republiek, Z.E. Cyril Ramaphosa, brachten Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin een staatsbezoek aan Zuid-Afrika van woensdag 22 tot en met maandag 27 maart 2023. Ons vorstenpaar werd vergezeld door een bedrijfs- en academische delegatie, waar 4 Vlaamse rectoren en 5 algemeen directeurs deel van uitmaakten.

In maart, april en mei organiseerde VLUHR-i de selecties van de beurzenprogramma's van Brains on the Move. Voor het Priority Country Programme, The Washington Center, de Zomercampussen en Gezamenlijke opleidingen zijn de resultaten reeds gekend. De resultaten van ASEM Work Placement Programme en Master Mind Scholarship zullen bekend gemaakt worden in de nieuwsbrief van juni 2023.