Erasmus+ Stage na Afstuderen: goedkeuring nieuw budget project call 2023

22 mei 2023

Erasmus+ Stage na Afstuderen: goedkeuring nieuw budget project call 2023

In februari 2023 diende VLUHR-i een financieringsaanvraag in bij EPOS voor het ‘Flanders Traineeship Platform’. Flanders Traineeship Platform is het consortium van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen voor stage na afstuderen.

Op vrijdag 5 mei 2023 ontving VLUHR-i het goede nieuws dat de aanvraag voor het Erasmus+ KA131 project – call 2023 goedgekeurd werd voor 205 mobiliteiten.

Het project zal lopen van 1 juni 2023 tot en met 31 juli 2025. Het beschikbare mobiliteitsbudget is € 483.600,00 waarvan maximum € 96.720,00 wordt toegekend voor stages naar niet met het programma geassocieerde derde landen.

Binnen het consortium werd bovendien bepaald dat 20% van het totale mobiliteitsbudget wordt voorbehouden (tot 1 januari 2024) voor stagiaires uit de ondervertegenwoordigde groepen.

Gerelateerd nieuws

Van 30 mei tot en met 2 juni 2023 nam VLUHR-i, samen met 25 vertegenwoordigers van 10 Vlaamse hogeronderwijsinstellingen, deel aan de jaarlijkse NAFSA conferentie. Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van NAFSA als organisatie, die dus even oud is als het Fulbright programma, ging de conferentie door in Washington, DC.

Tot zijn grote spijt moest algemeen directeur Stijn Coenen op het laatste moment verstek laten gaan voor deze misse naar Senegal van 21 tot 25 mei 2023. Issa Gavage, student Automotive Management aan Thomas More, die de algemeen directeur zou vergezellen stond er dus plots alleen voor als ambassadeur van zijn hogeschool. Hij was bovendien de jongste deelnemer en de enige student in een Belgische delegatie van zo’n 350 ministers, ambassadeurs, academici en bedrijfsleiders uit diverse sectoren.