Erasmus+ Stage na Afstuderen: goedkeuring nieuw budget project call 2023

22 mei 2023

Erasmus+ Stage na Afstuderen: goedkeuring nieuw budget project call 2023

In februari 2023 diende VLUHR-i een financieringsaanvraag in bij EPOS voor het ‘Flanders Traineeship Platform’. Flanders Traineeship Platform is het consortium van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen voor stage na afstuderen.

Op vrijdag 5 mei 2023 ontving VLUHR-i het goede nieuws dat de aanvraag voor het Erasmus+ KA131 project – call 2023 goedgekeurd werd voor 205 mobiliteiten.

Het project zal lopen van 1 juni 2023 tot en met 31 juli 2025. Het beschikbare mobiliteitsbudget is € 483.600,00 waarvan maximum € 96.720,00 wordt toegekend voor stages naar niet met het programma geassocieerde derde landen.

Binnen het consortium werd bovendien bepaald dat 20% van het totale mobiliteitsbudget wordt voorbehouden (tot 1 januari 2024) voor stagiaires uit de ondervertegenwoordigde groepen.

Gerelateerd nieuws

The Washington Center (TWC) is een stagecentrum in Washington D.C. waar jaarlijks een aantal studenten van Vlaamse hogeronderwijsinstellingen op stage gaan. Het aanbod van TWC is erg interessant omdat de stage gecombineerd wordt met een aantal lessen, ontwikkeling van persoonlijke en professionele competenties en netwerkgelegenheden. Bovendien biedt TWC huisvesting aan alle stagiairs.

De Mexicaanse ambassade in Brussel heeft een nieuw initiatief aangekondigd: het Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID) geeft beurzen aan studenten geneeskunde uit 180 landen in de wereld. Hiermee wil Mexico zijn rol in de wereld opnemen en bijdragen aan de vorming van menselijk kapitaal van hoog niveau.