Brains on the Move: Selectieresultaten van het academiejaar 2022-2023

18 mei 2022

Selectieresultaten: Priority Country Programme

Het Priority Country Programme (PCP) heeft als doel de studentenmobiliteit tussen Vlaanderen en de volgende prioritaire landen te promoten: Brazilië, Chili, Japan, Mexico, Marokko, Zuid – Afrika, Turkije en de Verenigde Staten van Amerika. Niet enkel uitgaande mobiliteit vanuit Vlaanderen is mogelijk maar ook duo-uitwisselingen tussen Vlaanderen en de prioritaire landen. Bij een duo-uitwisseling gaat de Vlaamse student naar het prioritaire land en de student uit het prioritaire land komt dan naar Vlaanderen.

VLUHR-i lanceert een oproep in december 2021. Voor het academiejaar 2022-2023 worden 276 dossiers ingediend, waaronder 12 duo-dossiers. De selectiecommissie kent 121 beurzen toe, waaronder 5 beurzen voor duo-dossiers. 30 van de 116 geselecteerde Vlaamse studenten komen uit ondervertegenwoordigde groepen. Dat is 25,8 % van de geselecteerde dossiers.

Selectieresultaten: The Washington Center

The Washington Center is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen (www.twc.edu). Het Departement Onderwijs en Vorming stelt 12 beurzen beschikbaar voor Vlaamse studenten die gedurende één semester van het academiejaar 2022-2023 stage willen lopen bij internationale organisaties of bedrijven in Washington.

VLUHR-i lanceert een oproep in december 2021. De selectiecommissie kent 12 beurzen toe. 4 studenten gaan in het 1ste semester naar Washington, 8 studenten in het 2de semester.

Selectieresultaten: Zomercampussen

Net als in de voorbije jaren kent de Vlaamse overheid (departement Onderwijs en Vorming) een financiering toe aan vijf zomercampussen, georganiseerd aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. Het programma is gericht op Vlaamse en buitenlandse studenten en dient in opzet en organisatie aan te sluiten bij initiatieven in het kader van internationalisation@home en het verwerven van internationale en interculturele competenties. Deze vijf nieuwe projecten mogen rekenen op financiële steun:

  • Karel De Grote Hogeschool: We Can Work on Braver Spaces
  • KU Leuven: Sense Adapt Create
  • Universiteit Antwerpen: English for Academic Purposes
  • Universiteit Gent: Through the Depths and Breadths of Microbial Food Safety
  • Vrije Universiteit Brussel: Biotech in Brussels where Biology Meets Technology

Selectieresultaten: Gezamenlijke opleidingen

De Vlaamse overheid kent een aanloopsubsidie toe aan bachelor- en/of masteropleidingen die gezamenlijk worden aangeboden met één of meer buitenlandse instellingen binnen en buiten de EEA-zone, waarbij studentenmobiliteit en eventueel docentenmobiliteit voorzien is. Er worden 3 nieuwe aanloopsubsidies toegekend per jaar. Daarnaast kunnen de bestaande programma’s, opgestart in het academiejaar 2020-2021 en 2021-2022, na gunstige evaluatie, ook nog rekenen op financiële steun voor 2022-2023.

De geselecteerde nieuwe projecten zijn:

  • Thomas More: Bachelor in de vroedkunde
  • Universiteit Antwerpen: Master of Science in Business Engineering: Management Information Systems en Master in Informatics
  • Universiteit Antwerpen: Re-use of Modernist Buildings

Gerelateerd nieuws

Van 30 mei tot en met 2 juni 2023 nam VLUHR-i, samen met 25 vertegenwoordigers van 10 Vlaamse hogeronderwijsinstellingen, deel aan de jaarlijkse NAFSA conferentie. Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van NAFSA als organisatie, die dus even oud is als het Fulbright programma, ging de conferentie door in Washington, DC.

Tot zijn grote spijt moest algemeen directeur Stijn Coenen op het laatste moment verstek laten gaan voor deze misse naar Senegal van 21 tot 25 mei 2023. Issa Gavage, student Automotive Management aan Thomas More, die de algemeen directeur zou vergezellen stond er dus plots alleen voor als ambassadeur van zijn hogeschool. Hij was bovendien de jongste deelnemer en de enige student in een Belgische delegatie van zo’n 350 ministers, ambassadeurs, academici en bedrijfsleiders uit diverse sectoren.