Vernieuwd Memorandum of Understanding met The Washington Center

24 mei 2024

Vernieuwd Memorandum of Understanding met The Washington Center

The Washington Center (TWC) is een stagecentrum in Washington D.C. waar jaarlijks een aantal studenten van Vlaamse hogeronderwijsinstellingen op stage gaan. Het aanbod van TWC is erg interessant omdat de stage gecombineerd wordt met een aantal lessen, ontwikkeling van persoonlijke en professionele competenties en netwerkgelegenheden. Bovendien biedt TWC huisvesting aan alle stagiairs.

Het aantal plaatsen voor studenten uit het Vlaams hoger onderwijs in TWC, de kostprijs en de afspraken die hiervoor gelden, worden gestipuleerd in een Memorandum of Understanding (MoU) tussen TWC en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het vorige MoU, dat dateerde van 2019, wordt in 2024 vernieuwd.

VLUHR-i was betrokken bij de voorbereidende gesprekken en is alvast erg tevreden dat er een fikse korting bedongen kon worden op de standaard prijs die TWC aanrekent. Daarnaast is ook het beursbedrag voor TWC opgetrokken naar € 12.000 per student en € 15.000 voor studenten uit ondervertegenwoordigde groepen. VLUHR-i hoopt dat hiermee de TWC stages ook in de komende jaren betaalbaar en aantrekkelijk blijven voor studenten uit het Vlaams hoger onderwijs.

Gerelateerd nieuws

27 juni 2024

In de week van 27 mei 2024 nam VLUHR-i samen met 21 vertegenwoordigers van 10 Vlaamse hogeronderwijsinstellingen deel aan de 76ste editie van de jaarlijkse NAFSA conferentie in New Orleans.

Van 16 tot 19 juni leidde KHK Prinses Astrid van België, een economische zending naar het Koninkrijk Noorwegen. Een ruime ministeriële, economische en academische delegatie reisde mee naar Oslo om er het imago van België als aantrekkelijke partner te versterken.