Prinselijke missie VS - Zeer succesvolle missie in de VS voor UGent

30 juni 2022

Zeer succesvolle missie in de VS voor UGent

De delegatie van UGent keerde terug van de VS met heel wat succesverhalen en opvolgpunten. Ook werd het interne netwerken met de deelnemers aan deze missie als bijzonder interessant ervaren.

Eén van de highlights was het bezoek aan Manus Bio in Augusta (regio Atlanta). Manus Bio is een bedrijf dat een vervanger voor suiker heeft ontwikkeld, die veel gezonder is dan suiker, en de bittere smaak van stevia niet heeft. Dit is het resultaat van onderzoek dat gedaan werd aan MIT. Manus Bio is een tiental jaar geleden opgericht als spin-off van MIT. UGent prof Marjan De Mey was onderzoekster aan MIT en was nauw betrokken bij de opstart van Manus Bio. Zij is er nog steeds wetenschappelijk adviseur. Een mooi voorbeeld dus van valorisatie van onderzoek en van de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven.

U Gent

Op 6 juni was UGent Rector Van de Walle panellid in de Executive Roundtable over AI “The race towards artificial intelligence: the essential roles of open innovation and US-EU partnerships” in het Georgia Tech Research Institute Conference Center. Daarna nam de delegatie uit Gent deel aan de activiteiten in MIT en aan het Life Science Seminar “Belgium, the Health and Biotech Valley of Tomorrow”, MassBio, waar men uitgebreid kennis maakte met UGent- en andere alumni die momenteel onderzoek doen aan MIT, Harvard en andere instellingen in Boston.

Parallel heeft de UGent van de gelegenheid gebruik gemaakt om een bijeenkomst te hebben met de UGent alumni in New York, en bezocht de delegatie de New York Fire Department waarmee de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen (Prof. Lahousse) samenwerkt op het vlak van de gevolgen van 9/11 op de longen van de brandweerlieden.

Check zeker ook de hashtag #BemissionUSA op Twitter en Instagram voor nog meer verhalen en foto's van deze prinselijke missie.

Gerelateerd nieuws

Op 19 december 2022 werd het Ministerieel Besluit Brains on the Move ondertekend door minister Ben Weyts. Met dit MB wordt de jaarlijkse subsidie voor het actieplan Mobiliteit aan VLUHR toegekend. Net zoals vorig jaar bedraagt het totale budget 4.080.000 euro. Het VLUHR-i team kan de verschillende beursoproepen dus nog net voor de feestdagen bekendmaken aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Het Flanders Trainee Programme (FTP) biedt beurzen aan voor stages in multilaterale organisaties. Enkele van deze organisaties vragen dat de stagiairs een preselectie doorlopen hebben voor de uiteindelijke toekenning van de stageplaats. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) heeft VLUHR-i gevraagd om deze preselectie uit te voeren. Bij deze wordt de oproep gelanceerd voor stages bij OESO, UNESCO, UNWTO of FAO.