Economische missie onder leiding van H.K.H. Prinses Astrid

18 mei 2022

Economische missie onder leiding van H.K.H. Prinses Astrid

Van 8 tot 12 mei leidde H.K.H. Prinses Astrid, als vertegenwoordigster van de Koning, een economische missie van België naar het Verenigd Koninkrijk. Met meer dan 400 deelnemers, 214 ondernemingen en organisaties en vier dagen vol activiteiten in de Greater London Area was deze missie één van de grootste die ooit georganiseerd werden.

16 afgevaardigden van de Vlaamse universiteiten en hogescholen, waaronder de rectoren van KU Leuven, UGent en UAntwerpen, namen deel.

De academische banden tussen België en het VK zijn historisch, intens en diep verstrengeld.

In die context organiseerde VLUHR een academisch eventIn Science we trust'. Uitgangspunt daarbij was dat, in een bijzonder ontwrichtende wereld, gekenmerkt door onvoorziene wereldwijde crisissen en een dramatische toename van nepnieuws, feiten er meer dan ooit toe doen. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit vormen de basis voor een degelijke, op feiten gebaseerde beleidsvorming, die op zich een gezonde relatie en wederzijds begrip vereist tussen beleidsmakers, wetenschappers en het grote publiek. De coronapandemie heeft het vertrouwen in de wetenschap vergroot, maar heeft ook wrijvingen doen ontstaan tussen wetenschappers en politici. ‘In Science we trust’ ging precies over die delicate relaties tussen wetenschap, beleid, media en de publieke opinie.

Het programma bestond uit een keynote door Dr Rita Carter, getiteld ‘In Science we Trust. But what about everyone else?’, gevolgd door een panelgesprek, waarin rectoren en Britse eredoctores dieper ingingen op de volgende vragen:

  • Hoe gaan we om met de nieuwe realiteit van wetenschappers in de publieke schijnwerpers?
  • Kunnen we een beter wederzijds begrip tussen beleidsmakers en wetenschappers bevorderen?
  • Hoe gaan we om met het feit dat wetenschap ook gaat over toegeven wat we niet weten?
  • In hoeverre leidt toenemende politieke polarisatie tot wantrouwen in deskundigen?

Tegelijkertijd was dit evenement een viering van de sterke academische banden tussen het VK en Vlaanderen, zoals blijkt uit het grote aantal eredoctoraten die aan Britse persoonlijkheden worden toegekend. De toespraak van minister-president Jan Jambon zette het event extra luister bij, evenals de aanwezigheid van een 70-tal Vlaamse en Britse rectoren, academici, eredoctores en alumni van de Vlaamse universiteiten en diplomatieke vertegenwoordigers.

Verder vond in de marge van deze economische missie nog een ontmoeting plaats tussen Universities UK en de Vlaamse academische delegatie, waarbij een raamovereenkomst werd ondertekend. Tevens werd van gedachten gewisseld over de impact van de beslissing van het VK om niet langer deel te nemen aan het Erasmus-programma. De dreigende opschorting van het Noord-Iers protocol, een essentieel sluitstuk van het Brexit-akkoord, dreigt dan weer de associatie van het VK met Horizon Europe te hypothekeren.

Gerelateerd nieuws

Van 30 mei tot en met 2 juni 2023 nam VLUHR-i, samen met 25 vertegenwoordigers van 10 Vlaamse hogeronderwijsinstellingen, deel aan de jaarlijkse NAFSA conferentie. Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van NAFSA als organisatie, die dus even oud is als het Fulbright programma, ging de conferentie door in Washington, DC.

Tot zijn grote spijt moest algemeen directeur Stijn Coenen op het laatste moment verstek laten gaan voor deze misse naar Senegal van 21 tot 25 mei 2023. Issa Gavage, student Automotive Management aan Thomas More, die de algemeen directeur zou vergezellen stond er dus plots alleen voor als ambassadeur van zijn hogeschool. Hij was bovendien de jongste deelnemer en de enige student in een Belgische delegatie van zo’n 350 ministers, ambassadeurs, academici en bedrijfsleiders uit diverse sectoren.