Brains on the Move: Selectieresultaten voor het academiejaar 2024-2025 + oproep ASEM Work Placement Programme

24 mei 2024

Selectieresultaten van het Priority Country Programme

Het Priority Country Programme (PCP) heeft als doel de studentenmobiliteit tussen Vlaanderen en de volgende prioritaire landen te promoten: Brazilië, Chili, Japan, Mexico, Marokko, Zuid–Afrika, Turkije en de Verenigde Staten van Amerika. Niet enkel uitgaande mobiliteit vanuit Vlaanderen is mogelijk, maar ook duo-uitwisselingen tussen Vlaanderen en de prioritaire landen. Bij een duo-uitwisseling gaat de Vlaamse student naar het prioritaire land en de student uit het prioritaire land komt dan naar Vlaanderen.

VLUHR-i lanceerde een oproep in december 2023. Voor het academiejaar 2024-2025 werden 266 dossiers ingediend, waaronder 14 duo-dossiers. De selectiecommissie kende inmiddels 123 beurzen toe, waaronder 12 beurzen voor duo-dossiers. 32 van de 117 geselecteerde Vlaamse studenten komen uit ondervertegenwoordigde groepen. Dat is 27,35 % van de geselecteerde dossiers.

Meer info over het PCP beurzenprogramma? Klik hier!

Selectieresultaten van The Washington Center

The Washington Center is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen (www.twc.edu). Het Departement Onderwijs en Vorming stelt beurzen ter beschikking voor Vlaamse studenten die gedurende één semester van het academiejaar 2024-2025 stage willen lopen bij internationale organisaties of bedrijven in Washington. Goed nieuws is ook dat voor academiejaar 2024-2025 het beursbedrag werd verhoogd. De grootte van de mobiliteitsbeurs bedraagt nu € 12.000. Studenten uit ondervertegenwoordigde groepen ontvangen een extra toelage van € 3.000 bovenop de reguliere toelage.

VLUHR-i lanceerde een oproep in december 2023. De selectiecommissie kende 10 beurzen toe. 4 studenten gaan in het 1ste semester naar Washington, 6 studenten in het 2de semester.

Meer info over het beurzenprogramma the Washington Center? Klik hier!

Selectieresultaten: Zomercampussen

Net als de voorbije jaren kent de Vlaamse Overheid (Departement Onderwijs en Vorming) een financiering toe aan verschillende zomercampussen, georganiseerd aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. Het programma is gericht op Vlaamse en buitenlandse studenten en dient in opzet en organisatie aan te sluiten bij initiatieven in het kader van internationalisation@home en het verwerven van internationale en interculturele competenties.

Deze vijf nieuwe projecten mogen rekenen op financiële steun in het academiejaar 2023-2024:

  • Vrije Universiteit Brussel: European Foreign Policy
  • Universiteit Antwerpen: Leadership Development
  • Thomas More Kempen: Diavibe
  • KU Leuven: NanoFabMat
  • HOGENT: U Rise: Empowering Futures

Meer info over de zomercampussen? Klik hier!

Selectieresultaten: Gezamenlijke opleidingen

De Vlaamse overheid kent een aanloopsubsidie toe aan bachelor- en/of masteropleidingen die gezamenlijk worden aangeboden met één of meer buitenlandse instellingen binnen en buiten de EEA-zone, waarbij studenten- en eventueel docentenmobiliteit voorzien is. Er worden maximum 3 nieuwe aanloopsubsidies toegekend per jaar.

Volgend projecten werden geselecteerd:

  • Universiteit Antwerpen: Social Economic Sciences (Economics)
  • Universiteit Antwerpen: Social Economic Science (Business Administration)

Meer info over de gezamenlijke opleidingen? Klik hier!

Oproep van het ASEM Work Placement programme

Het ASEM Work Placement Programme (ASEM WPP) wil het uitwisselen van talent tussen Europa en Azië promoten door studenten van Vlaamse hogeronderwijsinstellingen een beurs toe te kennen om stage te lopen in een reeks landen van de Aziatisch-Europese Vergadering (Asia-Europe Meeting of kortweg ASEM). Vlaamse studenten kunnen kiezen voor één van de volgende bestemmingen: Bangladesh, Brunei, Cambodia, China, India, Indonesië, Japan, Kazachstan, Korea, Laos, Maleisië, Mongolië, Myanmar, Pakistan, Filipijnen, Singapore, Thailand en Vietnam.

Op 6 mei 2024 opende VLUHR-i een oproep voor het indienen van aanvragen voor stages in het eerste semester van het academiejaar 2024-2025. Vanaf dit academiejaar krijgt elke Vlaamse hogeronderwijsinstelling die dossiers indient, sowieso 1 beurs toegekend ter waarde van 2 maanden + reiskost en eventueel een extra toelage voor studenten uit ondervertegenwoordigde groepen.

Meer info over het beurzenprogramma ASEM WPP? Klik hier!

Gerelateerd nieuws

27 juni 2024

In de week van 27 mei 2024 nam VLUHR-i samen met 21 vertegenwoordigers van 10 Vlaamse hogeronderwijsinstellingen deel aan de 76ste editie van de jaarlijkse NAFSA conferentie in New Orleans.

Van 16 tot 19 juni leidde KHK Prinses Astrid van België, een economische zending naar het Koninkrijk Noorwegen. Een ruime ministeriële, economische en academische delegatie reisde mee naar Oslo om er het imago van België als aantrekkelijke partner te versterken.