IISMA beurzen voor inkomende creditmobiliteit van studenten uit Indonesië

3 januari 2024

IISMA beurzen voor inkomende creditmobiliteit van studenten uit Indonesië

Van 8 tot 12 november 2023 nam VLUHR deel aan de European Higher Education Fair Indonesia in Surabaya en Jakarta. In de marge van deze rekruteringsbeurs, had de Belgische ambassade in Jakarta ook een bezoek aan het ministerie van onderwijs georganiseerd. Dit gaf aanleiding tot enkele boeiende inzichten.

Indonesië heeft de ambitie om tegen 2045 een high-income country te zijn. Daartoe worden een aantal beleidsstrategieën uitgezet, ook op het vlak van hoger onderwijs. Om de onderwijskwaliteit te verbeteren werden een aantal KPI’s geformuleerd, waaronder internationale samenwerking. Het concept van “emancipated learning” biedt de ruimte om 3 van de 8 semesters in de bacheloropleiding buiten de eigen campus af te leggen. Deze kunnen ingevuld worden met studie- en stageuitwisseling binnen en buiten Indonesië. Er is dus ruimte voor een so called mobility window in het curriculum van de bacheloropleiding. Voor ondersteuning van internationale creditmobiliteit, werden in 2021 de Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) opgezet. Dit is een beurzenprogramma voor uitgaande creditmobiliteit van bachelorstudenten uit alle opleidingsdomeinen. Buitenlandse hogeronderwijsinstellingen die Indonesische studenten met een IISMA beurs willen ontvangen, moeten erkend worden door het Indonesisch ministerie van onderwijs. De ISSMA beurs omvat niet alleen de vergoeding van studiegelden aan de ontvangende instelling, maar ook de visumkosten, reiskosten en een royaal beursbedrag voor de mobiele student. Vlaamse hogeronderwijsinstellingen die studenten met een IISMA beurs willen ontvangen, moeten wel een zekere omkadering bieden, zoals hulp bij het vinden van huisvesting en organisatie van onthaalactiviteiten. Er is meer info beschikbaar op https://iisma.kemdikbud.go.id/ .

Naast de IISMA beurzen worden er ook nog andere beurzen toegekend, bijvoorbeeld doctoraatsbeurzen. Verder wordt er een kader voor internationale stages uitgetekend. Het is dus zeker de moeite om de ontwikkelingen in het hoger onderwijs in Indonesië in de gaten te houden.

IISMA beurzen

Gerelateerd nieuws

The Taipei Representative Office in the EU & Belgium annually offers scholarships to foreign nationals to study in Taiwan. Here are some great opportunities, which we hope you will share with interested parties.


Het was lang afwachten maar op de avond van 22 december 2023 werd dan toch het Ministerieel Besluit Brains on the Move ondertekend door minister Ben Weyts. Met een totaal bedrag van 4.101.000 euro kunnen we dit jaar rekenen op een lichte stijging van het toegekend budget.