Staatsbezoek naar Griekenland van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen

18 mei 2022

Staatsbezoek naar Griekenland van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen

Van 2 tot 4 mei 2022 brachten Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen een bezoek aan Griekenland, op uitnodiging van de President van de Helleense Republiek, H.E. Katerina Sakellaropoulou. De Belgische vorsten waren vergezeld door verscheidene ministers en minister-presidenten en vertegenwoordigers van academische instellingen en bedrijfsleiders. De Vlaamse academische delegatie bestond uit 3 rectoren en 2 algemeen directeurs.

52050378682 2c967b19d8 c
© Thorikos-site

België en Griekenland onderhouden nauwe banden sinds hun ontstaan in 1830, in het kielzog van de revolutionaire stroming van de 19e eeuw. Sindsdien werden de hartelijke betrekkingen verder ontwikkeld op basis van een gemeenschappelijke beschavingsgrond, van een geschiedenis van Griekse integratie in België en van ons Europees partnerschap (40 jaar in 2021) en in de NAVO (70 jaar in 2022).

Op de tweede dag van het Staatsbezoek aan Griekenland woonden de Koning en de Koningin een hoofdzakelijk academisch programma bij, getiteld Connecting past and future. The impact of New Technologies on Archaeology and Heritage Conservation, dat werd georganiseerd door VLUHR i.s.m. WBI en ARES. waar de relevantie, de impact en de perspectieven van de verschillende projecten werden toegelicht.

Na een bezoek aan het Adama-centrum, een integratiecentrum voor vluchtelingen, vertrok de delegatie naar Sounion voor een kort bezoek aan de Tempel van Poseidon alvorens kennis te maken met Belgische en Griekse onderzoekers en nieuwe technologieën die worden gebruikt in de archeologie en de bewaring van het cultureel patrimonium. In zijn ontmoeting met het vorstenpaar en de Griekse Minister van Cultuur en Sport, mevrouw Lina Mendoni, sprak professor Patrick Degryse (KU Leuven) over ‘Heritage materials research: from ancient Greek architecture to modern green cement’. De tweede Vlaamse bijdrage aan de Meet & Greet werd geleverd door professor Roald Docter (UGent). Hij ging dieper in op de integratie van de gegevens van veldonderzoek, geofysische prospectie en opgraving in Thorikos, waar de eerste opgravingen van het Thorikos Archaeological Research Project (TARP) reeds gebeurden in 1960 o.l.v. Herman Mussche, hoogleraar Griekse archeologie aan de UGent.

Academische Delegatie Vlaanderen
© Vlaamse academische delegatie

Tijdens de lunch kreeg het vorstenpaar nog een betere kijk op de reikwijdte van de onderzoekssamenwerking, en werden ook de relevantie, de impact en de perspectieven van de verschillende projecten toegelicht. Vervolgens leidde prof. Roald Docter de delegatie rond op de Thorikos-site. Dit project is inmiddels uitgegroeid tot een zeer internationale en multidisciplinaire onderneming en wordt sinds 2010 door hem geleid. Er zijn momenteel 64 onderzoekers en nog veel meer studenten bij betrokken, die verbonden zijn aan 30 universiteiten en onderzoekscentra (uit België, Griekenland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Cyprus, Zweden en Canada).

Meer info

In de signing ceremony, ook een vast onderdeel van het staatsbezoek, ondertekende Pascale De Groote, Algemeen Directeur van AP Hogeschool, een inter-institutionele overeenkomst met professor Nikolaos Tranos, rector van de Athens School of Fine Arts, in het kader van de samenwerking tussen beide instellingen met betrekking tot de uitwisseling van studenten en/of personeel in het kader van het Erasmus+ programma. Een unieke joint venture die regelmatig kunststudenten uitwisselt tussen Athene en Antwerpen. Zij herbevestigden hiermee alvast hun samenwerking tot het academiejaar '28-'29.

AP signing ceremony
© Signing ceremony

Gerelateerd nieuws

Op 19 december 2022 werd het Ministerieel Besluit Brains on the Move ondertekend door minister Ben Weyts. Met dit MB wordt de jaarlijkse subsidie voor het actieplan Mobiliteit aan VLUHR toegekend. Net zoals vorig jaar bedraagt het totale budget 4.080.000 euro. Het VLUHR-i team kan de verschillende beursoproepen dus nog net voor de feestdagen bekendmaken aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Het Flanders Trainee Programme (FTP) biedt beurzen aan voor stages in multilaterale organisaties. Enkele van deze organisaties vragen dat de stagiairs een preselectie doorlopen hebben voor de uiteindelijke toekenning van de stageplaats. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) heeft VLUHR-i gevraagd om deze preselectie uit te voeren. Bij deze wordt de oproep gelanceerd voor stages bij OESO, UNESCO, UNWTO of FAO.