Voorbije lerende netwerken

Vind hier een overzicht van al onze voorbije events. Ook presentaties en ander documentatiemateriaal vind je hier terug.

Voorbije activiteiten

Online
10 november 2020 - 09:30 - 11:45

I.s.m. het departement Onderwijs en Vorming gaan we in dit lerend netwerk dieper in op de problemen die hogeronderwijsinstellingen ervaren bij de implementatie van ECTS.

Online
3 september 2020 - 10:00 - 12:45

In dit lerend netwerk bespreken we de theorie van online student-recruitment en laten we ons inspireren door online en andere varianten van fysieke rekruteringsbeurzen.

Online
25 juni 2020 - 10:00 - 12:00

We vernemen of studentenmobiliteit in het academiejaar 2020-2021 weer mogelijk wordt en hoe de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen invulling geven aan het concept “blended mobility” en wat de consequenties zijn voor de studenten én voor de organisatie.

Online
16 januari 2020 - 10:00 - 12:30

Hoewel het publieke debat over de Brexit in ons land gedomineerd wordt door de impact op onze economie, heeft de aangekondigde uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ook gevolgen voor hoger onderwijs en onderzoek.

Errerahuis, Brussel

We gaan in op de omzetting van de EU-richtlijnen, de doelstelling en procedures aangaande single permit, gastovereenkomst, derdelanders; we geven een stand van zaken over rechten en plichten en bespreken hoe universiteiten en hogescholen omgaan met deze moeilijke materie.

Odisee Campus Brussel, Brussel