Infosessie zoekjaar

22 september 2021 - 14:00 - 16:00
Online
Gratis
Taal: Nederlands

Vanaf 15 augustus 2021 komen internationale studenten van buiten de EER die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning als niet EU student en die in België afstuderen in het academiejaar 2020-2021 met minstens een graduaats-, bachelor- of masterdiploma in aanmerking voor een verblijf van 12 maanden om werk te zoeken in België of een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Ook die internationale studenten van buiten de EER die hun diploma behaalden in het buitenland maar een periode in België studeerden in het kader van een mobiliteitsprogramma, komen in aanmerking.

Valens Delbarre (DVZ) zal uitleg verschaffen over de wet van 11/07/2021 die van toepassing is op bovengenoemde studenten.

Volgende topics komen aan bod:

- de mobiliteit van de student
- het zoekjaar
- de documenten die de hogeronderwijsinstelling dient voor te leggen voor mobiliteit en om een verblijf als student te bekomen.

Inschrijven kan tot 21 september 2021. De deelnemers ontvangen op 21/9 een aanmeldlink om deel te nemen.