Correcte implementatie van ECTS (webinar)

10 november 2020 - 09:30 - 11:45
Online
Gratis
Taal: Nederlands en Engels

Inleiding

ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europese systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. Het ECTS maakt het makkelijker om in het buitenland te gaan studeren en buitenlandse kwalificaties en studieperiodes in eigen land erkend te krijgen.

ECTS is nodig omdat verschillen tussen nationale stelsels voor hoger onderwijs kunnen leiden tot problemen in verband met de erkenning van studieresultaten en studieperiodes in het buitenland. Die problemen kunnen ten dele worden opgelost door duidelijker te maken wat de beoogde resultaten en bijbehorende werkbelasting van een studie zijn. Het omrekenen van resultaten is echter delicaat en moeilijk, omdat bij vb. rekening moet worden gehouden met andere manieren van beoordeling, culturele en lokale gebruiken, enz. Hoewel de Vlaamse HOI'en de methodiek hanteren die internationaal is erkend en wordt voorgeschreven door de ECTS Users’ Guide, ervaren we nog steeds problemen bij de implementatie van ECTS.

Presentaties

Inleiding en kadering in Bologna Proces

Magalie Soenen, Departement Onderwijs en Vorming

ECTS Users’ Guide

Klara Engels-Perenyi, Europese Commissie

Leerovereenkomsten gebaseerd op gelijkwaardigheid van leerresultaten

Frederik De Decker, Bologna peer support group on QF & ECTS

Erkenning van uitwisselingsperiodes van inkomende studenten

Paul Leys, Beleidsmedewerker Internationalisering, UGent

Omzetting van in het buitenland behaalde quoteringen (Grade conversion)

Pauline De Pelsmacker, Coördinator Internationalisering VUB

Vergelijkbaarheid van studiepunten en puntenomzetting bij mobiliteit binnen en buiten Europa

Valérie Veridique en Sofie Speltincx, Internationale Relaties, KdG