Blended mobility (webinar)

25 juni 2020 - 10:00 - 12:00
Online
Gratis
Taal: Nederlands

Wordt studentenmobiliteit in het academiejaar 2020-2021 weer mogelijk en hoe zal die eruit zien? De fysieke mobiliteitservaring blijft in vele gevallen de voorkeur genieten; echter, rekening houdend met de omstandigheden, zal er ook overgeschakeld worden naar andere (meng-)vormen van internationaal leren en innovatieve, flexibele modellen voor samenwerking en studentenmobiliteit. We verkennen de mogelijkheden van blended mobility. Jill Peiffer (Directeur EPOS) geeft uitleg over de richtlijnen van de Europese Commissie m.b.t. Erasmus+ mobiliteit in de komende maanden en licht de financiële regels voor blended mobility toe. We vernemen hoe de Vrije Universiteit Brussel en de UCLL de studentenmobiliteit zullen afstemmen op de huidige situatie, welke invulling ze geven aan het concept “blended mobility” en wat de consequenties zijn voor de studenten én voor de organisatie.

Programma & sprekers

Welkom en praktische afspraken

Lieve Coninx, Beleidsmedewerker Internationalisering, VLUHR-i

Erasmus+ richtlijnen voor Blended mobility

Jill Peiffer, Directeur Epos

Brutaal naar een nieuw normaal

Jacqueline Couder, Hoofd International Relations Office, VUB

Blended mobility na corona

Mieke Clement, Stafmedewerker Internationalisering, hogeschool UCLL

Conclusies en afronding