Administratieve obstakels voor internationale studenten- en onderzoeksmobiliteit

24 oktober 2019 - 12:30 - 17:00
Gratis
Taal: Nederlands

Onderzoekers en studenten uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zien zich geplaatst voor administratieve en wettelijke obstakels die hun verblijfs- en arbeidstoegang tot België onnodig bemoeilijken. Dat is een direct gevolg van een gebrekkige omzetting van de EU-richtlijn over de gecombineerde werkvergunning (2011/98/EU; “single permit”) en een niet-omzetting van richtlijn 2016/801/EU over toegang en verblijf van derdelanders. Hierdoor is België aantoonbaar minder aantrekkelijk voor buitenlandse kenniswerkers. En dat is nefast voor onze kenniseconomie. Hogeronderwijsinstellingen, andere publieke kennisinstellingen en onderzoeks-intensieve bedrijven ondervinden hiervan de negatieve impact.

Programma & sprekers

Presentatie “Ruim baan voor kennismigratie uit derde landen” en van het beoogde vervolgtraject

Koen Verlaeckt

Presentatie: Omzetting van de Europese richtlijnen 2011/98 en 2016/801: stand van zaken en vooruitzichten

Ann Bogman, Departement Werk en Sociale Economie, Afdeling Beleid – Juridische dienst

Break-out sessies

Tijdens deze sessies wordt bijkomende input verzameld ter stoffering van het beoogde vervolgtraject (wat na het rapport ?)

Sessie 1: Omzetting richtlijnen, focus onderzoekers

Moderator: Annemie Dumoulin

Sessie 2: Omzetting richtlijnen, focus studenten

Moderator: Hans Pieters

Plenaire terugkoppeling over de break-out sessies

Rapporteurs

Slotwoord

Koen Verlaeckt