Kennismigratie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4 februari 2021 - 10:00 - 11:30
Online
Gratis
Taal: Nederlands

De Directie Economische Migratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat onder meer in voor de aanvragen tot het bekomen van een gecombineerde vergunning om een buitenlandse werknemer tewerk te stellen, een procedure die na het omzetten van de Europese Richtlijn 2016/801 ook gebruikt zal worden voor onderzoekers met een gastovereenkomst. In dit lerend netwerk wordt de nieuwe procedure toegelicht en gaan we dieper in op de specifieke Brusselse regelgeving.

Programma

10.00

Verwelkoming en inleiding

Koen Verlaeckt, secretaris-generaal VLIR, voorzitter VLIR-werkgroep Kennismigratie

10.10

Keynote

  • Single permit: korte historiek en basisconcepten
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: evolutie sinds 2019, nabije toekomst, vergelijking regelgeving andere gewesten
  • Hoger onderwijs: specifieke Brusselse regelgeving, onderzoekers met gastovereenkomst, online aanvragen

Jeroen Maes, Directeur, Directie Economische Migratie

10.50

Vragenronde

11.30

Einde

Doelpubliek

Dit lerend netwerk is in eerste instantie bedoeld voor medewerkers van de diensten Personeelszaken (buitenlandse werknemers), Onderwijsbeleid (admissions), Internationalisering van de instellingen die hun juridisch adres hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en instellingen die campussen in Brussel hebben. Uiteraard zijn ook de andere HOIen en collega’s van de overheid die interesse hebben in het onderwerp van harte welkom.