Impact van de Brexit op de academische samenwerking

16 januari 2020 - 10:00 - 12:30
Gratis
Taal: Engels

In dit lerend netwerk geven we een stand van zaken aan beide zijden van het Kanaal, met een focus op de recente verkiezingsuitslag in het Verenigd Koninkrijk en de potentiële impact op het beleid. Praktische vragen over de Brexit worden aan een panel van experten voorgelegd en de visie van de Vlaamse Regering wordt toegelicht.

Programma & sprekers

Verwelkoming

Koen Verlaeckt, Secretaris-generaal VLUHR

De Brexit vanuit Brits perspectief

H.E. Martin Shearman, Ambassador of the United Kingdom to the Kingdom of Belgium

De Brexit vanuit Vlaams perspectief

Axel Buyse, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie

Panelgesprek over onderwijs- en onderzoekssamenwerking

Panelleden:

  • Emily Hamblin, Regional Manager of the UK Government’s Science and Innovation Network in Western Europe
  • Lauren Bruffaerts, Science and Innovation Officer for Belgium, British Embassy Brussels
  • Wouter Kerkhove, Attaché Onderwijs en Vorming, Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU
  • Karoline Van den Brande, Raadgever Onderzoek, Industrie en Staatssteun, Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU
  • Ann Van Hauwaert, Coördinator, NCP Flanders
  • Maarten Sileghem, Agentschap Innoveren en Ondernemen

Moderator: Koen Verlaeckt

Conclusies

Toespraak door Wouter Nachtergaele, Diplomatiek Raadgever van mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw en Zeevisserij