Blended Intensive Programmes (BIP)

9 juni 2021 - 10:00 - 12:00
Online
Gratis
Taal: Nederlands

Blended Intensive Programmes (BIP) zijn een nieuw element in Key Action 1 (KA1) van het Erasmus+ programma 2021-2027. Nu de indiendatum voor voorstellen voorbij is, willen we als VLUHR-i met dit lerende netwerk een platform bieden voor de uitwisseling van ervaringen met het opzetten van een BIP, de inhoudelijke opbouw en organisatie ervan.

Programma en presentaties

10:00

Verwelkoming
Lieve Coninx, Beleidsmedewerker Internationalisering VLUHR

10.05

Inleiding
Jos Verheyden, Consulent hoger onderwijs EPOS

10.10

International Innovation Lab
Christel Lammens, UCLL

10.30

LiveLab International: Course Social determinants of Health
Tony Claeys, coördinator VIVES LiveLab; onderzoeker expertisecentrum zorginnovatie
Eveline Le Roy, studiegebiedcöordinator internationalisering Sociaal-agogisch werk, VIVES

10.50

An Intensive International week: Van fysieke, via virtuele naar Blended Mobility
Sofie Krol, stafmedewerker internationalisering, Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen, Universiteit Antwerpen

11.10

Van KIS naar BLIP – een stapsgewijze aanpak voor het integreren van blended mobility in curricula
Marieke De Vos, Erasmushogeschool Brussel

11.30

International Retail Innovation Challenge
Marc Clerkx, Thomas More

11.50

Round up
Jos Verheyden, Consulent hoger onderwijs EPOS

12.00

Einde