Impact van het conflict met Rusland en initiatieven van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen

16 maart 2022 - 10:00 - 12:00
Online
Gratis
Taal: Nederlands

De Vlaamse hogeronderwijsgemeenschap is gechoqueerd door de Russische invasie in Oekraïne. Na bijna twee weken oorlog in het oosten van Europa, zien we de eerste gevolgen voor de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de persoonlijke gevolgen voor medewerkers en studenten. De hogescholen en universiteiten proberen te helpen, mentaal en financieel en nemen verschillende initiatieven voor Oekraïense en Russische studenten. De solidariteit is groot en iedereen voelt de behoefte om iets voor en met elkaar te doen.

Graag willen we vanuit VLUHR nagaan welke concrete acties de Vlaamse HOI al op touw hebben gezet of wat zij van plan zijn op korte of middellange termijn. De bedoeling is om die informatie met elkaar te delen, te inventariseren en waar mogelijk ook de krachten te bundelen. Aan de hand van onze inventaris van initiatieven willen we ook een signaal te geven naar de minister van onderwijs.

Wij nodigen alle Vlaamse hogeronderwijsinstellingen uit om ten minste één vertegenwoordiger af te vaardigen die kan getuigen over de acties en maatregelen die zijn/haar instelling neemt voor studenten en medewerkers en op het vlak van onderwijssamenwerking.