Consultatie voor Vlaamse bijdrage aan de UNESCO Wereldconferentie Hoger Onderwijs

31 mei 2021 - 14:00 - 15:30
Gratis
Taal: Nederlands

In de lente van 2022 vindt de UNESCO Wereldconferentie Hoger Onderwijs (WCHE) plaats. Dergelijke prestigieuze bijeenkomst wordt slecht éénmaal per decennium gehouden en geeft aanbevelingen voor het beleid rond hoger onderwijs in wereldperspectief. Traditiegetrouw wil Vlaanderen hier een actieve rol spelen en net zoals bij de vorige edities in 2009 en 1998 slaan administratie, de VLIR en de Vlaamse Hogescholenraad de handen in elkaar bij de voorbereiding van een solide Vlaamse en Belgische insteek.

De rol van VLUHR i.s.m. het Departement Onderwijs en Vorming

Een eerste stap daarbij is het opstellen van een schriftelijke bijdrage, die aan UNESCO wordt gericht, met identificatie van de grote uitdagingen voor het hoger onderwijs voor het komende decennium, maar ook een aantal concrete aanbevelingen voor de toekomst die UNESCO en de Verenigde Naties zullen meenemen bij de uittekening van het toekomstig hogeronderwijsbeleid. De coronacrisis maar ook de rol van (hoger) onderwijs in de Agenda 2030 van de VN, alsook de ontwikkelingen rond nieuwe juridische instrumenten zoals de Global Recognition Convention en de UNESCO reflectie rond Futures of Education staan daarbij in het voetlicht.

Op maandagnamiddag 31 mei organiseerden wij een brainstorming om input te vergaren en een antwoord te vinden op een aantal vragen, zoals

  • Terugkijkend op het laatste decennium, wat zijn de voornaamste verschuivingen die zich hebben voltrokken in het Vlaamse onderwijs? Welke daarvan hebben internationale relevantie en kunnen onder de aandacht van Unesco worden gebracht?
  • Welke uitdagingen moet de internationale hogeronderwijsgemeenschap prioritair aanpakken?
  • Voor welke acties moet de internationale hogeronderwijsgemeenschap gemobiliseerd worden in het volgend decennium? Waar moet Unesco prioriteit aan geven? Waar willen wij staan in Vlaanderen/België, in Europa en in de wereld in 2030?

Bekijk hier de presentatie van Marie-Anne Persoons, Adviseur Internationaal Beleid, Departement Onderwijs en Vorming.