Leerstoelen

Via de leerstoelen kunnen jaarlijks drie professoren uit Vlaamse universiteiten als gastprofessor aan de slag in de Verenigde Staten. Lees hier meer over de verschillende leerstoelen, de situering van het project en welke professoren de leerstoelen momenteel bekleden.

Beschrijving

Onder de noemer Rubens-, Van Dyck- en Brueghel-leerstoel kunnen jaarlijks drie professoren uit een Vlaamse universiteit een aantal maanden als gastprofessor aan de slag in Amerika. Het initiatief is een samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten, het departement Onderwijs en Vorming, en drie topuniversiteiten in de VS.

De gastprofessoren trekken voor minstens 10 weken naar de VS, en verzorgen er cursussen in de Dutch Studies curriculum om cultuur, literatuur, geschiedenis en kunst uit de zuidelijke lage landen zichtbaar te maken. Ze verzorgen ook steeds een openbare lezing in een topic dat nauw aansluit bij hun onderzoeksdomein.

Klas gevuld met leerlingen

Vanwaar komt het project?

In 1982 werd gestart met de Peter Paul Rubens-leerstoel aan de University of California in Berkeley, in 1985 met de Pieter Brueghel-leerstoel aan de University of Pennsylvania en in 2006 met de Antoon Van Dyck-leerstoel in de University of California in Los Angeles.

Kaart van de VS

Pieter Brueghel-leerstoel

In academiejaar 2019-2020 werd voor de Pieter Brueghel-leerstoel prof. dr. Hans Cools geselecteerd, verbonden als docent aan de faculteit Letteren van de KU Leuven. Vanaf 1 oktober 2020 is prof. dr. Cools hoofddocent van de Onderzoekseenheid Geschiedenis.

Tijdens zijn verblijf in de V.S. heeft hij de cursus ‘Politics and Societies in the Early Modern World’ gedoceerd aan de University of Pennsylvania in Philadelphia. Daarnaast heeft op 6 december 2019 het Breughel-colloquium plaatsgevonden in samenwerking met het ‘Department of Germanic Languages and Literatures’ van de University of Pennsylvania. Dit colloquium was getiteld: ‘Amsterdam-Based Slave Trade within Early Modern Atlantic Trade Networks’. Prof. dr. Cools heeft ook op uitnodiging van het ‘History Department’ van de Louisiana State University op 15 november 2019 een lezing voorgedragen over Francesco Feroni: ‘the practices of a 17th century Amsterdam Slave Trader’. Tot slot heeft prof. dr. Cools twee lezingen georganiseerd in de University of Pennsylvania:

  • Op 17 september 2019 voor het Graduate Research Seminar van het ‘Department of Germanic Languages and Literatures’ onder de titel ‘The Counts of Egmont and Hornes in the collective memory of the Low Countries’.
  • Op 24 oktober 2019 voor het Center of Italian Studies onder de titel ‘Communities of Strangers. Italian Merchants in 17th century Amsterdam’.

Een derde publiekslezing, mede gesponsord door de Vlaamse vertegenwoordiging in New York, vond plaats op 22 november 2019. Deze lezing was getiteld: ‘Longing for a Second Golden Age in Antwerp and Amsterdam: Comparing the Rubens and the Rembrandt House Museums’.

Hans Cools
© Hans Cools

Antoon Van Dyck-leerstoel

In academiejaar 2019-2020 werd voor de Antoon Van Dyck-leerstoel prof. dr. Ilja Van Damme geselecteerd, verbonden aan het Departement Geschiedenis van de Universiteit van Antwerpen.

Door de situatie met COVID-19, wordt de Antoon Van Dijck-leerstoel tijdens het academiejaar 2020-2021 uitgesteld. In 2021-2022 zal de Antoon Van Dyck-leerstoel bekleed worden door dr. Bart Lambert, verbonden aan het departement Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel.

Ilja Van Damme
© Ilja Van Damme

Peter Paul Rubens-leerstoel

In academiejaar 2019-2020 werd voor de Peter Paul Rubens-leerstoel prof. dr. Pieter Uyttenhove geselecteerd, Gewoon Hoogleraar Theorie en Geschiedenis van de Stedenbouw aan de Universiteit van Gent. Professor Uyttenhove is gewezen vakgroepvoorzitter Architectuur en Stedenbouw en was jarenlang opleidingsvoorzitter van de master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan de Universiteit Gent. Hij is medeverantwoordelijke van Labo S, een onderzoeksgroep in de stedenbouw.

Tijdens zijn verblijf heeft hij de cursus ‘Views and Visions: Representing Flanders’ Landscape and Built Environment’ gedoceerd aan het architectuurdepartement van de University of California, Berkeley. Wegens COVID-19 heeft er helaas geen publieke lezing en tentoonstelling kunnen plaatsvinden.

In het najaar van 2020 zou Prof. Dr. Wouter Ryckbosch, verbonden aan het departement Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel, de Peter Paul Rubens-leerstoel bekleden. Dit is wegens de corona-crisis uitgesteld naar 2022. In 2021 zal de Peter Paul Rubens-leerstoel bekleed worden door prof. De Munck, verbonden aan het departement Geschiedenis van de Universiteit van Antwerpen.

Pieter Uyttenhove
© Pieter Uyttenhove