Leerstoelen

Via de leerstoelen kunnen jaarlijks drie professoren uit Vlaamse universiteiten als gastprofessor aan de slag in de Verenigde Staten. Lees hier meer over de verschillende leerstoelen, de situering van het project en welke professoren de leerstoelen momenteel bekleden.

Beschrijving

Onder de noemer Rubens-, Van Dyck- en Brueghel-leerstoel kunnen jaarlijks drie professoren uit een Vlaamse universiteit een aantal maanden als gastprofessor aan de slag in Amerika. Het initiatief is een samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten, het departement Onderwijs en Vorming, en drie topuniversiteiten in de VS.

De gastprofessoren trekken voor minstens 10 weken naar de VS, en verzorgen er cursussen in de Dutch Studies curriculum om cultuur, literatuur, geschiedenis en kunst uit de zuidelijke lage landen zichtbaar te maken. Ze verzorgen ook steeds een openbare lezing in een topic dat nauw aansluit bij hun onderzoeksdomein.

Klas gevuld met leerlingen

Vanwaar komt het project?

In 1982 werd gestart met de Peter Paul Rubens-leerstoel aan de University of California in Berkeley, in 1985 met de Pieter Brueghel-leerstoel aan de University of Pennsylvania en in 2006 met de Antoon Van Dyck-leerstoel in de University of California in Los Angeles.

Kaart van de VS

Pieter Brueghel-leerstoel

De Brueghel-leerstoel wordt in 2023 bekleed door Inge Arteel, hoogleraar Duitse letterkunde aan de Vrije Universiteit Brussel.

Tijdens haar verblijf aan de UPenn doceert zij een cursus Vergelijkende Literatuurwetenschap met als thema « Literatuur en meertaligheid » en een corpus van recente literatuur uit de Germaanse en Romaanse talen. Uitgaande van actuele debatten over onder andere wereldliteratuur, global English en (on)vertaalbaarheid zal de focus liggen op talige, discursieve, retorische en inhoudelijke aspecten van meertaligheid. De cursus wil nagaan hoe meertalige poëtica’s omgaan met en weerwerk bieden tegen paradigma’s van eentaligheid en monoculturaliteit.

Inge Arteel