Brexit

Wat is de impact van de Brexit op het hoger onderwijs? Vind hier alle informatie terug.

Info

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben een nieuwe handels- en samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het akkoord is voorlopig goedgekeurd door zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk. Sinds 1 januari 2021 gelden nieuwe regels; definitieve goedkeuring volgt vóór 1 maart 2021. Meer info:

Turing Scheme

Op 25 maart organiseerde UUki een webinar over het nieuwe Turing scheme. De link naar de webinar vinden jullie via deze link terug. De powerpointpresentatie kunnen jullie hier downloaden.

Samenvatting

De deadline voor Britse hogeronderwijsinstellingen om beurzen aan te vragen is 16 april 2021, dus dat is al heel snel. Toch stippen we graag nog een aantal andere interessante punten uit de webinar aan:

  1. Turing funding is beschikbaar voor uitgaande studentenmobiliteit uit het VK tijdens de studie en voor pas afgestudeerden (tot 12 maanden na datum);
  2. De minimum duur voor een mobiliteit is 4 weken.
  3. Er is speciale aandacht voor ondervertegenwoordigde groepen.
  4. Er bestaat geen template voor bilaterale samenwerkingsakkoorden. Bestaande akkoorden waar een annex aan toegevoegd wordt, kunnen dus gebruikt worden.
  5. Britse hogeronderwijsinstellingen mogen zelf beslissen over het al dan niet toekennen van fee waivers. Dit zou voorwerp zijn van bilaterale akkoorden tussen partnerinstellingen.
  6. Tot nu toe was het zo dat er een onevenwichtige verhouding was tussen de vele inkomende uitwissingsstudenten in het VK t.o.v. het aantal uitgaande uitwissingsstudenten vanuit het VK naar Europa. Tijdens de presentaties werden meerdere voorbeelden gegeven van korte mobiliteiten van 4 weken, vb zomercampus+stage; zomercursus + talencursus; onderzoeksstage in de zomer; custom made groepsmobiliteit van 4 weken; medische stages inclusief vroedkunde;… Dit zouden formules zijn waar nood aan is of waarvan Britse studenten gemakkelijker te overtuigen zouden zijn en waarmee Britse hogeronderwijsinstellingen dus overtuigd zouden kunnen worden om bijvoorbeeld een fee waiver toe te staan voor inkomende studenten. (die bv wel voor een semester gaan).
  7. Indien uw hogeronderwijsinstelling dit soort korte programma’s kan aanbieden voor studenten van VK partners , zou de Britse hogeronderwijsinstelling hiernaar moeten verwijzen in haar aanvraagdossier voor het Turing Scheme, zodat de jury overtuigd kan worden van een aanbod dat tegemoet komt aan de noden van de Britse hogeronderwijsinstellingen en dat er wellicht een betere balans tussen inkomende en uitgaande mobiliteit bereikt zal kunnen worden.
  8. Wales bereidt een bijkomend beurzenprogramma voor met beurzen voor studenten en staf, waarbij ook 30% budget beschikbaar zou zijn voor inkomende mobiliteit. Dit programma zal wellicht beschikbaar zijn vanaf 2022.
  9. De Erasmusprojecten van het aflopende Erasmus+ programma werden in het VK verlengd tot 2023. Sommige hogeronderwijsinstellingen zouden deze vooral voor stafmobiliteit gaan gebruiken, anderen ook voor studentenmobiliteit naar Europa, waardoor ze dan in eerste instantie zouden focussen op niet-Europese partners voor het Turing Scheme.
  10. UUKi is zich bewust van de moeilijke visumprocedure voor inkomende stagemobiliteit in het VK en doet inspanningen om deze te vereenvoudigen. UUKi roept Europese partners tegelijkertijd op om, indien nodig, te lobbyen voor eenvoudige inreisvoorwaarden voor studenten uit het VK.