Optimale en efficiënte ondersteuning van studenten- en stafmobiliteit

VLUHR-i beheert en ondersteunt zowel de Vlaamse beurzenprogramma’s van het actieplan Brains on the Move en als van het consortium “Stage na Afstuderen”. In beperkte mate wordt ook academische stafmobiliteit ondersteund. Deze optimale en efficiënte ondersteuning van inkomende en uitgaande studenten- (en staf)mobiliteit wordt gefinancierd door binnen- en buitenlandse overheden.

Brains on the Move

Het verwerven van internationale en interculturele competenties is van groot belang voor onze studenten. Een verblijf in buitenlandse partnerinstelling is een uitstekende manier om deze competenties te verwerven. Daartoe voert VLUHR-i het Vlaams Actieplan Mobiliteit Brains on the Move uit, dat gesubsidieerd wordt door het Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming. Verder ondersteunt VLUHR-i ook beurzenprogramma’s van andere instanties. Studenten die meer informatie zoeken over deze beurzenprogramma’s, kunnen terecht op onze website www.studentsonthemove.be.

Brains on the Move omvat niet enkel beurzenprogramma’s voor uitgaande creditmobiliteit voor de studenten die ingeschreven zijn aan onze Vlaamse hogeronderwijsinstellingen, maar biedt ook het Master Mind Scholarship Programme aan. Dit programma biedt beurzen aan studenten uit heel de wereld die een masterstudie komen doen aan een Vlaamse hogeronderwijsinstelling. Meer info hierover vind je op onze website www.studyinflanders.be.

Naast beurzen voor studentenmobiliteit, biedt Brains on the Move ook mogelijkheden aan hogeronderwijsinstellingen en professoren: denk maar aan de subsidiëring van zomercampussen, gezamenlijke opleidingen en de leerstoelen in enkele prestigieuze Amerikaanse universiteiten.

Logo Brains on the Move

Erasmus+ Stage na Afstuderen

Het Erasmus+ programma biedt niet enkel beurzen voor studentenmobiliteit tijdens de studies, maar ook voor stagemobiliteit vlak na het afstuderen. De Vlaamse universiteiten en hogescholen hebben samen een consortium gevormd voor het aanbod van Erasmus+ beurzen voor stage na afstuderen van een graduaats- , een bachelor-, een masteropleiding of na het behalen van een doctoraat. Dit consortium draagt de naam 'Flanders Traineeship Platform', en wordt beheerd door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR).

Logo Flanders Traineeship Platform